Skip to main content

Informatie voor verwijzers, huisartsen en bedrijfsartsen over haptotherapie

Wanneer een haptotherapeut is aangesloten bij één van de beroepsverenigingen, betekent dat een therapeut voldoet aan diverse kwaliteitseisen op het gebied van scholing (zoals een HBO/WO vooropleiding), medische en psychosociale basiskennis op HBO-niveau, jaarlijkse nascholing en intervisie/supervisie.


Deel dit artikel op

Haptotherapie is een therapie gebaseerd op de haptonomie, “de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven” van Frans Veldman. Haptonomie houdt zich o.a. bezig met: de ontwikkeling van het gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin. Het gaat er om hoe mensen zich voelen en hoe ze zich als gevolg daarvan gedragen.

Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie waarin het gevoelsleven van de cliënt centraal staat. Deze therapie is zinvol bij zowel fysieke als mentale klachten. Aan de hand van de hulpvraag van de cliënt plaatsen we gevoel en gevoelens in het juiste perspectief.

De essentie van haptotherapie is mensen in contact brengen met hun gevoel.

De essentie van haptotherapie is mensen in contact te brengen met hun gevoel en daarop te kunnen laten vertrouwen. Dit geeft inzicht in de manier waarop men in relatie tot de omgeving staat. Hierdoor komt de cliënt meer tot zichzelf en groeit het zelfvertrouwen. Dit alles doen we door middel van gesprek, aanraken en ervaringsoefeningen. Voelen en denken komen zo in balans.

Er wordt in een therapiesessie bekeken wat de cliënt aan zijn eigen problematiek kan veranderen, vanuit persoonlijke vermogens en mogelijkheden. Het is belangrijk dat de cliënt actief meedoet in de behandeling.

Het lichaam liegt niet

Ted Troost

Indicaties

Haptotherapie is geschikt voor mensen van alle leeftijden.

Voorbeelden van indicaties zijn:

 • Disbalans tussen denken en voelen
 • Stress, spanning en burn-out klachten
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)
 • Omgaan met (chronische) pijn
  • PTSS klachten
  • Relationele problemen (vastgelopen in jezelf of in relatie met anderen, op school of op het werk) vooral bekeken vanuit de gevoelslaag ;
  • Angstklachten
  • Contact maken met gevoelens van angst, boosheid, verdriet en schaamte en schuld
  • Hyperventilatie
  • Intimiteit
  • Herkennen en erkennen van grenzen m.b.t. overbelasting
  • Depressieve klachten
  • Verlies, rouw; problemen met acceptatie of verwerking van verlies, ziekte, handicap of trauma
  • Herstel lichamelijk vertrouwen na ziekte of operatie
  • Eetstoornissen

  Bij al deze indicaties is de kracht van de haptotherapie dat het de cliënt in contact brengt met het lichaam (bottum up benadering). Via aanraken, gesprek en ervaringsoefeningen wordt stilgestaan bij het gevoelsleven van de cliënt. Haptotherapie verbindt het cognitieve met het lichamelijke én het mentale met het emotionele.  Haptotherapie kan heel goed in combinatie met andere (psychologische) zorg.

  Samenwerking

  Haptotherapeuten werken samen met huisartsen, POHGGZ, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten, psychiaters en psychologen, gynaecologen, verloskundigen, seksuologen, diëtisten, osteopaten, psychotherapeuten, zorgverleners met andere expertises. Maar ook met hulpverleners uit bijvoorbeeld het onderwijs.

  Verwijzen

  Een client kan op meerdere manieren bij een haptotherapeut terecht:

  • op eigen initiatief (een verwijsbrief is niet nodig) ;
  • na doorverwijzing van arts of specialist, of op advies van een andere zorgprofessional of hulpverlener;
  • op advies van re-integratiebegeleider, bedrijfsarts, coach.

  Verwijzing is dus niet noodzakelijk, maar maakt overleg en samenwerking laagdrempelig en kan het behandelproces bespoedigen.

  Vergoeding

  De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de kosten van haptotherapeutische behandeling vanuit het aanvullende pakket.

  De haptotherapeut, wie zijn wij?

  De beroepsachtergrond van haptotherapeuten is divers. We zijn minimaal HBO geschoold en hebben daarna de opleiding haptotherapie gevolgd en afgerond met een erkend diploma.

  We zijn geregistreerd bij een van de verschillende beroepsverenigingen en voldoen aan de registratie voorwaarden.

  We voldoen aan geaccrediteerde bijscholing op HBO-niveau, intervisie en/of supervisie en we hebben een AGB-code. Er is een twee- tot vijfjaarlijkse herregistratie procedure voor elke haptotherapeut die geregistreerd werkzaam wil zijn in zijn/haar beroep, hier wordt door de beroepsvereniging toezicht op gehouden.