Skip to main content

Register

In het register van hapto.nl streven we ernaar een compleet overzicht te bieden van alle (geregistreerde) haptotherapeuten bij jou in de buurt én beroepsvereniging overstijgend. Bij iedere op deze site vermelde haptotherapeut staat aangegeven bij welke beroepsvereniging(en) de desbetreffende zorgverlener is aangesloten.


Deel dit artikel op

Vrijwel iedere beroepsvereniging beschikt over een eigen kwaliteitsregister, waarin leden van de desbetreffende beroepsvereniging kunnen worden opgezocht. In het register van hapto.nl streven we ernaar een compleet overzicht te bieden van alle geregistreerde haptotherapeuten bij jou in de buurt én beroepsvereniging overkoepelend. Bij iedere op deze site vermelde haptotherapeut staat aangegeven bij welke beroepsvereniging(en) de desbetreffende zorgverlener is aangesloten.

Borging van kwaliteit

Uitsluitend haptotherapeuten aangesloten bij een erkende beroepsvereniging én als haptotherapeut geregistreerd in Vektis worden vermeldt op deze site. De geregistreerde haptotherapeuten voldoen daarmee aan hoge kwaliteitseisen. De beroepsverenigingen dragen primair de verantwoordelijkheid voor het toetsen aan deze kwaliteitseisen. Dit is één van de redenen dat individuele beroepsbeoefenaren hier niet worden vermeldt.

De door de beroepsverenigingen gestelde kwaliteitseisen zijn onder andere:

  • een afgeronde HBO/WO-opleiding (NVAO-geaccrediteerd),
  • aantoonbare medische en psychosociale basiskennis op minimaal HBO niveau,
  • therapeutische vervolgopleiding op het gebied van haptotherapie,
  • jaarlijkse nascholing en intervisie / supervisie,
  • (kwaliteits-)eisen aan de praktijkinrichting, gedragsregels en een klachtencommisie.

Kan ik ook vermeld worden?

Wanneer je bent aangesloten bij een erkende beroepsvereniging én staat geregistreerd in Vektis, kan je je aanmelden om op hapto.nl vermeld te worden. Stuur daarvoor een email naar register@hapto.nl met daarin je naam, de naam van je praktijk en je contactgegevens (adres, telefoon, email en website). Vergeet niet om óók je AGB zorgverlenerscode te vermelden in je email, zodat we je gegevens eenvoudig kunnen verifiëren.

Register van beroepsvereniging

Wanneer je op zoekt bent naar een geregistreerde haptotherapeut en wil zoeken in het register van de desbetreffende beroepsvereniging zelf, vind je hieronder een overzicht.

Wat betekent…

Bij iedere op deze site vermelde zorgverlener staan de volgende gegevens geregistreerd.

Registraties

AGBcode zorgverlener

De AGB-code (Algemeen GegevensBeheer) is een uniek codenummer van Nederlandse zorgaanbieders of zorgverleningsinstanties. De AGB-code is op grond van de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) sinds 1 januari 2016 verplicht voor alle formele zorgverleners.

In alle administratieve processen binnen het zorgveld wordt deze AGB-code gebruikt als identificerende sleutel. In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken.

Zo weet u zeker dat uw zorgverlener lid is van een door uw zorgverzekering erkende beroepsvereniging.

Raadpleeg het AGB register.