Skip to main content

Wetenschappelijke artikelen

Wetenschappelijk
Nederland

Verminderd gevoelsvermogen: indicatie voor haptotherapie

Oorspronkelijke titel: Impaired ability to feel: indication for haptotherapy
Klabbers, G.A.
In dit artikel geeft de auteur inzicht in zijn visie op haptotherapie. Geïllustreerd met een persoonlijke gebeurtenis en op basis van ervaringen in zijn haptotherapiepraktijk komt hij tot de conclusie dat ‘een verminderd gevoelsvermogen’ een indicatie kan zijn voor haptotherapie.

Wetenschappelijk
Nederland

Haptotherapie en burn-out

Oorspronkelijke titel: Haptotherapy and burnout
Rijsselberg I. M. T. van
Hoe kan haptotherapie bijdragen aan het herstelproces van een persoon die lijdt aan een burn-out

Wetenschappelijk
Nederland
  • Kanker

Het gebruik en de evaluatie van haptotherapie door kankerpatiënten

Oorspronkelijke titel: The Use and Evaluation of Haptotherapy by Cancer Patients
Visser, A.

Wetenschappelijk
Nederland
  • Kanker

Haptotherapie voor patiënten met kanker; ervaring van haptotherapeuten en redenen voor raadpleging

Oorspronkelijke titel: Haptotherapy for patients with cancer. Experience of haptotherapists and reasons for consultation: A survey among haptotherapists
van Swaay, A., Vissers, K., Engels, Y., & Groot, M.
Het doel dit onderzoek was het inzicht verschaffen in de ervaringen van haptotherapeuten in Nederland bij de behandeling van patiënten met kanker, en in de redenen waarom deze patiënten zich tot haptotherapie wenden.

Wetenschappelijk
Nederland

De rol van haptotherapie in de behandeling van parentificatie

Oorspronkelijke titel: The role of haptotherapy in treating parentification
van Rijsselberg, I.
Bij bijna een kwart van de volwassen psychiatrische patiënten wordt parentificatie geïdentificeerd als de voornaamste oorzaak van hun psychische aandoening, wat resulteert in langdurige problemen met zelfrespect, hechting, stemming, angst, en soms trauma. Dit artikel behandelt de schadelijke gevolgen van parentificatie op de ontwikkeling van kinderen en hoe dit gebrek aan tactvolle ontwikkeling een blijvende impact kan hebben op het volwassen leven, inclusief problemen in relaties en werk. Haptotherapie wordt beschreven als een benadering die de gestagneerde ontwikkeling van tact, aanraking, gevoel, sensorisch bewustzijn en verbinding aanpakt, met als resultaat verbeterd zelfvertrouwen, vertrouwen, innerlijk bewustzijn en autonomie, wat leidt tot beter grenzen stellen, minder verantwoordelijkheid overnemen en minder perfectionisme.

Wetenschappelijk
Nederland

Wanneer aanraking geen gangbare praktijk is

Oorspronkelijke titel: When touch is not common practice: The haptonomic approach and therapy for higher-functioning children and adults diagnosed with autism spectrum disorder (ASD)
van Nieuwmegen, F.
De haptonomische benadering en therapie voor kinderen en volwassenen met een hoger functionerend autismespectrumstoornis (ASS)

Wetenschappelijk
Nederland
  • Zwangerschap

Verstoord gevoelsvermogen bij bekkenbodem-problematiek

Oorspronkelijke titel: Impaired ability to feel in cases of pelvic floor issues
Gert A. Klabbers, Petra M. Bouwman, Marjolein Dekker, J. Willem Hagg, Renske R. Harte-Sluman, Chantal Spil, Robert H. de Vos
De schrijvers stellen vast dat haptotherapie een nuttige aanvullende behandelingsoptie kan zijn voor mensen die lijden aan verstoorde gevoelens in het bekkengebied. Ze benadrukken de behoefte aan meer onderzoek om de positieve effecten ervan wetenschappelijk te bevestigen.

Wetenschappelijk
Nederland
  • Kanker

Evaluatie van haptotherapie voor patiënten met kanker die chemotherapie krijgen in een dagkliniek

Oorspronkelijke titel: Evaluatian of haptotherapy for patients with cancer treated with chemotherapy at a day clinic
Machteld van den Berg, Adriaan Visser, Alexandra Schoolmeesters, Petra Edelman, Bart van den Borne
Dit onderzoek keek naar het effect van haptotherapie op het welzijn van kankerpatiënten die chemotherapie in dagbehandeling ondergingen. De resultaten suggereren dat haptotherapie positief bijdraagt aan het welzijn van deze patiënten, maar er is meer onderzoek nodig met een grotere groep mensen en willekeurige selectie. Haptotherapie wordt gezien als een waardevolle aanvullende behandeling om het welzijn van kankerpatiënten die invasieve behandelingen zoals chemotherapie krijgen te verbeteren.

Relevant
Nederland
  • PTSS

Haptotherapie bij PTSS

Frans Kook, Bob Boot
Dit document benadrukt het gebruik van haptotherapie als een effectieve aanvullende behandelingsoptie voor posttraumatische stressstoornis (PTSS), naast andere benaderingen zoals Cognitieve Gedragstherapie, exposure-therapie, EMDR en BEPP. Het is bedoeld voor professionals die met PTSS-patiënten werken, zoals zorgverleners, beleidsmakers en medewerkers van hulpdiensten en andere organisaties die betrokken zijn bij risicopersonen.

Wetenschappelijk
Nederland
  • HWS

Het meten van het welzijn van patiënten: een verkennende studie naar de Haptotherapeutische Welzijnsschaal (HWS)

Oorspronkelijke titel: Measuring patient well-being: an exploratory study of the Haptotherapeutic Well-being Scale (HWS)
Klabbers, Gert A.; Vingerhoets, Ad J. J. M.
De HWS is een betrouwbaar instrument gebleken, geschikt voor het meten van het welzijn vanuit het perspectief van haptotherapie. Deze schaal is speciaal ontwikkeld om de diverse haptotherapeutische benaderingen, waaronder gesprekken, oefeningen en therapeutische aanraking, te verbinden met verschillende aspecten van welzijn. Het onderzoek dat is uitgevoerd om de betrouwbaarheid en geldigheid van deze nieuwe schaal te beoordelen, heeft een sterke correlatie aangetoond van de HWS met de 4DKL en de WHO-5.