Skip to main content

Wetenschappelijke artikelen

Wetenschappelijke onderzoek naar haptotherapie en haptonomie

Ontdek wetenschappelijk onderzoek over haptotherapie en haptonomie bij onder andere trauma, chronische pijn, bevallingsangst en kanker. Hier vind je nuttige informatie en studies over hoe deze benaderingen kunnen helpen bij verschillende uitdagingen.

Hoewel haptonomie nog groeiende is in academische erkenning, ondersteunen studies het verband tussen aanraking en emotionele reacties. De praktische ervaringen en klinische observaties van haptotherapeuten dragen ook bij aan het begrip van hoe het lichaam reageert op aanraking en hoe dit impact heeft op emotioneel welzijn.

Wetenschappelijk
Nederland
Kanker

Haptotherapie voor patiënten met kanker: ervaringen van haptotherapeuten en redenen voor raadpleging

Oorspronkelijke titel: Haptotherapy for patients with cancer; experience of haptotherapists and reasons for consultation: A survey among haptotherapists
Agnes van Swaay, Kris Vissers, Yvonne Engels, Marieke Groot
Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe haptotherapie zinvol is bij iemand met kanker

Wetenschappelijk
Nederland

Mechanismen van haptotherapie: specifieke- en aspecifieke therapiefactoren.

Oorspronkelijke titel: Mechanisms of Haptotherapy: specific and nonspecific therapy factors.
Klabbers, G. A., Boot, B., Dekker, M., & Hagg, W. J.
Naast de inzichtgevende gesprekken, de ervaringsgerichte vaardigheidsoefeningen en de affectieve contactgerichte therapeutische aanraking, kan ook de therapeut-patiënt relatie in de haptotherapie gezien worden als specifieke therapiefactor.

Wetenschappelijk
Nederland
ASS Autisme spectrum stoornis Haptonomy Haptotherapy

Als gevoelscontact niet vanzelfsprekend is

Oorspronkelijke titel: When touch is not common practice: The haptonomic approach and therapy for higher-functioning children and adults diagnosed with autism spectrum disorder (ASD)
F Nieuwmegen
In de zorg voor mensen met autisme wordt vaak gewerkt met een gestructureerde aanpak. Dit artikel onderzoekt hoe haptonomie kan helpen bij deze groep. Haptonomie richt zich op het voelen en het maken van contact met het lichaam. In plaats van te focussen op het gebrek aan gevoelscontact, gaat dit artikel aan de hand van praktijkvoorbeelden juist in op het verkennen van het verborgen vermogen tot contact. De haptonomische benadering opent de weg naar meer contact tussen mensen met autisme, wat kan bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Wetenschappelijk
Nederland

Verminderd gevoelsvermogen: indicatie voor haptotherapie

Oorspronkelijke titel: Impaired ability to feel: indication for haptotherapy
Klabbers, G.A.
In dit artikel geeft de auteur inzicht in zijn visie op haptotherapie. Geïllustreerd met een persoonlijke gebeurtenis en op basis van ervaringen in zijn haptotherapiepraktijk komt hij tot de conclusie dat ‘een verminderd gevoelsvermogen’ een indicatie kan zijn voor haptotherapie.

Wetenschappelijk
Nederland

Haptotherapie en burn-out

Oorspronkelijke titel: Haptotherapy and burnout
Rijsselberg I. M. T. van
Hoe kan haptotherapie bijdragen aan het herstelproces van een persoon die lijdt aan een burn-out

Wetenschappelijk
Nederland
Kanker

Het gebruik en de evaluatie van haptotherapie door kankerpatiënten

Oorspronkelijke titel: The Use and Evaluation of Haptotherapy by Cancer Patients
Visser, A.

Wetenschappelijk
Nederland
Kanker

Haptotherapie voor patiënten met kanker; ervaring van haptotherapeuten en redenen voor raadpleging

Oorspronkelijke titel: Haptotherapy for patients with cancer. Experience of haptotherapists and reasons for consultation: A survey among haptotherapists
van Swaay, A., Vissers, K., Engels, Y., & Groot, M.
Het doel dit onderzoek was het inzicht verschaffen in de ervaringen van haptotherapeuten in Nederland bij de behandeling van patiënten met kanker, en in de redenen waarom deze patiënten zich tot haptotherapie wenden.

Wetenschappelijk
Nederland

De rol van haptotherapie in de behandeling van parentificatie

Oorspronkelijke titel: The role of haptotherapy in treating parentification
van Rijsselberg, I.
Bij bijna een kwart van de volwassen psychiatrische patiënten wordt parentificatie geïdentificeerd als de voornaamste oorzaak van hun psychische aandoening, wat resulteert in langdurige problemen met zelfrespect, hechting, stemming, angst, en soms trauma. Dit artikel behandelt de schadelijke gevolgen van parentificatie op de ontwikkeling van kinderen en hoe dit gebrek aan tactvolle ontwikkeling een blijvende impact kan hebben op het volwassen leven, inclusief problemen in relaties en werk. Haptotherapie wordt beschreven als een benadering die de gestagneerde ontwikkeling van tact, aanraking, gevoel, sensorisch bewustzijn en verbinding aanpakt, met als resultaat verbeterd zelfvertrouwen, vertrouwen, innerlijk bewustzijn en autonomie, wat leidt tot beter grenzen stellen, minder verantwoordelijkheid overnemen en minder perfectionisme.

Wetenschappelijk
Nederland

Wanneer aanraking geen gangbare praktijk is

Oorspronkelijke titel: When touch is not common practice: The haptonomic approach and therapy for higher-functioning children and adults diagnosed with autism spectrum disorder (ASD)
van Nieuwmegen, F.
De haptonomische benadering en therapie voor kinderen en volwassenen met een hoger functionerend autismespectrumstoornis (ASS)

Wetenschappelijk
Nederland
Zwangerschap

Verstoord gevoelsvermogen bij bekkenbodem-problematiek

Oorspronkelijke titel: Impaired ability to feel in cases of pelvic floor issues
Gert A. Klabbers, Petra M. Bouwman, Marjolein Dekker, J. Willem Hagg, Renske R. Harte-Sluman, Chantal Spil, Robert H. de Vos
De schrijvers stellen vast dat haptotherapie een nuttige aanvullende behandelingsoptie kan zijn voor mensen die lijden aan verstoorde gevoelens in het bekkengebied. Ze benadrukken de behoefte aan meer onderzoek om de positieve effecten ervan wetenschappelijk te bevestigen.