Skip to main content

Publicaties

Lees meer over haptotherapie en haptonomie of zoek een haptotherapeut bij jou in de buurt.

Verstoord gevoelsvermogen bij bekkenbodem-problematiek

Verstoord gevoelsvermogen bij bekkenbodem-problematiek

Het doel van dit artikel is om inzicht te geven in de therapeutische mogelijkheden van haptotherapie bij bekkenbodemproblematiek. Haptotherapie en het begrip ‘verstoord gevoelsvermogen’ worden toegelicht, gevolgd door twee casuïstiekbeschrijvingen. De auteurs concluderen dat haptotherapie een waardevolle aanvullende therapie kan zijn voor patiënten met een verstoord gevoelsvermogen bij bekkenbodemproblematiek en dat verder onderzoek wenselijk is om het positieve effect daarvan wetenschappelijk te bevestigen.

Haptotherapie als nieuwe interventie voor de behandeling van angst voor de bevalling

Haptotherapie als nieuwe interventie voor de behandeling van angst voor de bevalling

Doelstelling

Het evalueren van het effect van haptotherapie op ernstige angst voor de bevalling bij zwangere vrouwen.

Ontwerp

Gerandomiseerde gecontroleerde studie.

Setting

Verloskundige praktijken in de gemeenschap en een onderwijsziekenhuis in Nederland.

Populatie of steekproef

Primi- en multigravida die lijden aan ernstige angst voor de bevalling (N = 134).

Methoden

Haptotherapie, psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg werden willekeurig toegewezen tussen 20-24 weken zwangerschap, en de effecten werden vergeleken op 36 weken zwangerschap en 6 weken en 6 maanden na de bevalling. Herhaalde metingen ANOVA werden uitgevoerd op basis van de intention-to-treat-analyse. Omdat er overstappers waren van psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg naar haptotherapie, werd de analyse herhaald volgens het behandeld-principe.

Belangrijkste uitkomstmaten

Angstscores voor de bevalling volgens de Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire.

Resultaten

In de intention-to-treat-analyse toonde alleen de haptotherapiegroep een significante afname van angst voor de bevalling, F(2,99) = 3.321, p = .040. In de behandeld-analyse vertoonde de haptotherapiegroep een grotere afname van angst voor de bevalling dan de andere twee groepen, F(3,83) = 6.717, p < .001.

Conclusie

Haptotherapie lijkt effectiever te zijn in het verminderen van angst voor de bevalling dan psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg.