Skip to main content

Publicaties

Lees meer over haptotherapie en haptonomie of zoek een haptotherapeut bij jou in de buurt.

Body- and Movement-Oriented Interventions for Posttraumatic Stress Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis

Lichaams- en bewegingsgerichte interventies voor posttraumatische stressstoornis Een systematische review en meta-analyse

Om de doeltreffendheid van lichaams- en bewegingsgerichte interventies (LBGI’s) bij getraumatiseerde volwassenen met posttraumatische stressstoornis (PTSS) te beoordelen, hebben we een systematische review en meta-analyse van relevante literatuur uitgevoerd. Vier bibliografische databases (PsycINFO, Ovid MEDLINE(R), EMBASE en het Cochrane Central Register of Controlled Trials) werden doorzocht met behulp van trefwoorden en tekstwoorden voor onderzoeken naar LBGI’s gericht op PTSS. De zoekopdracht omvatte artikelen gepubliceerd tussen oktober 2005 en augustus 2017. Studies werden opgenomen als de deelnemers volwassenen waren die leden aan PTSS, als LBGI’s de onderzochte therapeutische strategie waren en als er een psychometrisch geëvalueerde gestandaardiseerde uitkomstmaat voor PTSS werd gebruikt. Er werden geen beperkingen opgelegd voor controlegroepen. Hedges’ g werd berekend als de effectgrootte (ES) voor de behandeling ten opzichte van de controlegroep. De meta-analyse omvatte 15 studies, wat resulteerde in een gemiddelde ES van g = 0,85, 95% BI [0,31, 1,39], met zeer hoge heterogeniteit, I2 = 91%. Na verwijdering van één studie als uitschieter, werd een gemiddelde effectgrootte van g = 0,56, 95% BI [0,29, 0,82] (dwz matig effect), nog steeds met aanzienlijke heterogeniteit, I2 = 57%, gevonden. LBGI’s lijken effectief te zijn bij het verminderen van symptomen van PTSS, maar er is meer onderzoek nodig om werkingsmechanismen te identificeren en te bepalen welke soorten interventies het meest effectief zijn voor verschillende subgroepen van patiënten.