Skip to main content

Publicaties

Lees meer over haptotherapie en haptonomie of zoek een haptotherapeut bij jou in de buurt.

Evaluatian of haptotherapy for patients with cancer treated with chemotherapy at a day clinic

Evaluatie van haptotherapie voor patiënten met kanker die chemotherapie krijgen in een dagkliniek.

Het doel van dit onderzoek was om een haptotherapeutische behandeling te evalueren en de effecten ervan op het ervaren welzijn van patiënten met kanker die chemotherapie krijgen in dagbehandeling.

Het kan worden geconcludeerd dat haptotherapie positief bijdraagt aan verschillende indicatoren van het ervaren welzijn van patiënten met kanker gedurende de periode dat ze chemotherapie krijgen. Meer rigoureuze experimentele studies zijn nodig op dit gebied, met name wat betreft willekeurige selectie, het aantal deelnemers en de homogeniteit van de steekproef.

Haptotherapie als een vorm van complementaire geneeskunde is een potentieel waardevolle en effectieve interventie om het welzijn van patiënten met kanker die invasieve behandelingen zoals chemotherapie ondergaan, te verbeteren.

Haptotherapy for patients with cancer; experience of haptotherapists and reasons for consultation

Haptotherapie voor patiënten met kanker; ervaring van haptotherapeuten en redenen voor overleg: Een enquête onder haptotherapeuten.

Achtergrond en doel

Haptotherapie is een vorm van lichaamsgerichte therapie die gebruik maakt van affectieve aanraking. Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de redenen waarom patiënten met kanker haptotherapie zoeken, en in de ervaringen van haptotherapeuten met deze patiënten.

Materialen en methoden

In een dwarsdoorsnedeonderzoek werd een enquête uitgevoerd onder 536 Nederlandse haptotherapeuten. Meerkeuzevragen en open vragen werden zowel kwantitatief als kwalitatief geanalyseerd.

Resultaten

Van de 272 (50,7%) reagerende haptotherapeuten had 167 (61,5%) ervaring met het behandelen van mensen met kanker. Het meest frequent werden combinaties van emotionele problemen en verstoorde lichaamservaringen genoemd als redenen voor haptotherapie. Haptotherapeuten benadrukten de noodzaak van affectieve aanraking om de lichaamsverbinding van patiënten te herstellen.

Conclusie

Twee derde van de respondenten behandelt patiënten met kanker en richt zich op de interactie tussen lichaam en geest. De redenen voor het raadplegen van haptotherapie beslaan een breed scala aan problemen op meerdere dimensies, waarbij een verstoorde lichaamservaring in combinatie met emotionele problemen het vaakst wordt genoemd.