Skip to main content

Publicaties

Lees meer over haptotherapie en haptonomie of zoek een haptotherapeut bij jou in de buurt.

Het gebruik en de evaluatie van haptotherapie door kankerpatiënten

Het gebruik en de evaluatie van haptotherapie door kankerpatiënten

Haptotherapie voor patiënten met kanker; ervaring van haptotherapeuten en redenen voor raadpleging

Haptotherapie voor patiënten met kanker; ervaring van haptotherapeuten en redenen voor consultatie

Haptotherapie is een relatief jonge discipline in de gezondheidszorg, tot nu toe voornamelijk beoefend in Nederland en Frankrijk. In de jaren 80 en 90 van de 20e eeuw werd het in Nederland ontwikkeld als een persoonsgerichte lichaam-geesttherapie, gebaseerd op de principes van Haptonomie.

Haptotherapie kan in vele situaties gedurende het leven worden toegepast, van perinatale begeleiding tot gerontologie en palliatieve zorg. Hoewel de therapie in essentie persoonsgericht is, kan elke haptotherapeut zich richten op een specifieke groep cliënten, zoals patiënten met kanker. Tot nu toe zijn er slechts een paar studies geweest die zich richtten op verschillende aspecten van haptotherapie. Onderzoek met betrekking tot patiënten met kanker is zelfs nog schaarser geweest.

Kanker en/of de behandeling ervan kunnen op vele manieren lichamelijke en mentale schade veroorzaken, variërend van klein tot groot. Als gevolg daarvan hebben patiënten met kanker vaak te maken met verschillende symptomen die een negatieve invloed hebben op hun kwaliteit van leven. Ze kunnen veranderingen in lichaamsbeeld en lichaamsbewustzijn ervaren, verminderd zelfvertrouwen in hun lichaam en mentale vervreemding van hun lichaam. Bovendien kunnen ze fysieke symptomen hebben zoals pijn of vermoeidheid, evenals psychologische problemen zoals stress en posttraumatische stressstoornis (PTSS) gerelateerd aan kanker, en/of spirituele behoeften.

Het doel dit onderzoek was het inzicht verschaffen in de ervaringen van haptotherapeuten in Nederland bij de behandeling van patiënten met kanker, en in de redenen waarom deze patiënten zich tot haptotherapie wenden. Geformuleerd in onderzoeksvragen:

1. Wat zijn de ervaringen van Nederlandse haptotherapeuten bij de behandeling van patiënten met kanker?

2. Wat zijn de redenen waarom patiënten met kanker een haptotherapeut willen raadplegen?

Twee derde van de respondenten behandelt patiënten met kanker, waarbij de interactie tussen lichaam en geest wordt aangepakt. Redenen voor raadpleging bestrijken een breed scala aan problemen op meerdere dimensies, waarbij een verstoorde lichaamservaring in combinatie met emotionele problemen het vaakst wordt genoemd.

 

Evaluatie van haptotherapie voor patiënten met kanker die chemotherapie krijgen in een dagkliniek

Evaluatie van haptotherapie voor patiënten met kanker die chemotherapie krijgen in een dagkliniek

Het doel van dit onderzoek was om een haptotherapeutische behandeling te evalueren en de effecten ervan op het ervaren welzijn van patiënten met kanker die chemotherapie krijgen in dagbehandeling.

Het kan worden geconcludeerd dat haptotherapie positief bijdraagt aan verschillende indicatoren van het ervaren welzijn van patiënten met kanker gedurende de periode dat ze chemotherapie krijgen. Meer rigoureuze experimentele studies zijn nodig op dit gebied, met name wat betreft willekeurige selectie, het aantal deelnemers en de homogeniteit van de steekproef.

Haptotherapie als een vorm van complementaire geneeskunde is een potentieel waardevolle en effectieve interventie om het welzijn van patiënten met kanker die invasieve behandelingen zoals chemotherapie ondergaan, te verbeteren.