Skip to main content

Publicaties

Lees meer over haptotherapie en haptonomie of zoek een haptotherapeut bij jou in de buurt.

Als gevoelscontact niet vanzelfsprekend is

Als gevoelscontact niet vanzelfsprekend is

De haptonomische benadering en therapie bij hoog-functionerende volwassenen en kinderen met de diagnose autisme spectrum stoornis (ASS)

Binnen de reguliere zorg en begeleiding van hoger-functionerende volwassenen en kinderen met ASS wordt overwegend een aanpak gehanteerd waarbij structuur en voorspelbaarheid de sleutelwoorden in de behandeling zijn. Dit artikel bespreekt de mogelijkheden van een haptonomische aanpak bij deze doelgroep. Deze aanpak doet een appèl op de lichamelijk voelende en contactuele vermogens van de persoon met ASS. In plaats van uit te gaan van de onmogelijkheid tot gevoelscontact, richt dit artikel zich – aan de hand van praktijkvoorbeelden – op het exploreren en ontdekken van de latent aanwezige haptische vermogens tot contact. De haptonomische aanpak biedt opening en uitbouw naar onderling en elkaar ontmoetend contact en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de individuele ontplooiingsmogelijkheden van hoog-functionerende personen met ASS.