Skip to main content

Publicaties

Lees meer over haptotherapie en haptonomie of zoek een haptotherapeut bij jou in de buurt.

The effect of haptonomy applied to pregnant women on perceived stress, fear of childbirth, and prenatal attachment

Het effect van haptonomie toegepast op zwangere vrouwen op de waargenomen stress, angst voor de bevalling en prenatale hechting

Deze studie werd uitgevoerd om het effect van haptonomie toegepast op zwangere vrouwen op de waargenomen stress, angst voor de bevalling en prenatale hechting te bepalen. De populatie van de gerandomiseerde gecontroleerde experimentele studie bestond uit 72 primipare zwangere vrouwen tussen de zwangerschapsweken 22-28 die zich aanmeldden bij de Polikliniek voor Verloskunde en Gynaecologie van een staatsziekenhuis in Turkije voor controle (36 experimentele deelnemers, 36 controlegroep deelnemers). Er werd een huisbezoek gebracht aan de experimentele groep en haptonomie werd gedurende ten minste 30 minuten toegepast, eenmaal per week, gedurende 7 weken (met de onderzoeker gedurende 3 weken, met de echtgenoot door het verstrekken van de trainingsbrochure en video die zal helpen bij de praktijk voor de volgende 4 weken). De controlegroep kreeg geen behandeling. Na de haptonomie toepassing verminderden de stressniveaus en angst voor de bevalling van de zwangere vrouwen in de experimentele groep en namen hun hechtingsniveaus met hun baby’s toe.

Haptotherapy as a new intervention for treating fear of childbirth

Haptotherapie als nieuwe interventie voor de behandeling van angst voor de bevalling

Doelstelling

Het evalueren van het effect van haptotherapie op ernstige angst voor de bevalling bij zwangere vrouwen.

Ontwerp

Gerandomiseerde gecontroleerde studie.

Setting

Verloskundige praktijken in de gemeenschap en een onderwijsziekenhuis in Nederland.

Populatie of steekproef

Primi- en multigravida die lijden aan ernstige angst voor de bevalling (N = 134).

Methoden

Haptotherapie, psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg werden willekeurig toegewezen tussen 20-24 weken zwangerschap, en de effecten werden vergeleken op 36 weken zwangerschap en 6 weken en 6 maanden na de bevalling. Herhaalde metingen ANOVA werden uitgevoerd op basis van de intention-to-treat-analyse. Omdat er overstappers waren van psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg naar haptotherapie, werd de analyse herhaald volgens het behandeld-principe.

Belangrijkste uitkomstmaten

Angstscores voor de bevalling volgens de Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire.

Resultaten

In de intention-to-treat-analyse toonde alleen de haptotherapiegroep een significante afname van angst voor de bevalling, F(2,99) = 3.321, p = .040. In de behandeld-analyse vertoonde de haptotherapiegroep een grotere afname van angst voor de bevalling dan de andere twee groepen, F(3,83) = 6.717, p < .001.

Conclusie

Haptotherapie lijkt effectiever te zijn in het verminderen van angst voor de bevalling dan psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg.