Skip to main content

Publicaties

Lees meer over haptotherapie en haptonomie of zoek een haptotherapeut bij jou in de buurt.

The Language of Social Touch is Intuitive and Quantifiable

De taal van Social Touch is intuïtief en kwantificeerbaar

Aanraking is een krachtig communicatiemiddel, maar we hebben een beperkt begrip van de rol die bepaalde fysieke kenmerken spelen bij interpersoonlijke communicatie via aanraking. In deze studie voerden volwassenen die in Zweden woonden een taak uit waarbij boodschappen (aandacht, liefde, geluk, kalmering, verdriet en dankbaarheid) werden overgebracht door een zender die de onderarm van een ontvanger aanraakte, die de boodschappen interpreteerde. Twee experimenten (N = 32, N = 20) toonden aan dat ontvangers binnen nauwe relaties de intuïtieve aanrakingsuitingen van de zenders konden herkennen, en we karakteriseerden de fysieke kenmerken van de aanrakingen die gepaard gingen met succesvolle communicatie. Gezichtsuitdrukkingen gemeten met elektromyografie verschilden per boodschap, maar waren niet gecorreleerd met communicatieprestaties. We ontwikkelden gestandaardiseerde aanraakuitingen en kwantificeerden de fysieke kenmerken met behulp van driedimensionale handtracking. In twee verdere experimenten (N = 20, N = 16) werden deze gestandaardiseerde uitdrukkingen overgebracht door getrainde zenders en werden ze gemakkelijk begrepen door vreemden die niet bekend waren met de zenders. Zo ontstaat de mogelijkheid van een gestandaardiseerde, intuïtief begrepen taal van sociale aanraking.