Skip to main content

Publicaties

Lees meer over haptotherapie en haptonomie of zoek een haptotherapeut bij jou in de buurt.

Chronic pain relief after receiving affective touch: A single case report

Chronische pijnverlichting na affectieve aanraking: een enkel casusrapport

Affectieve aanraking is een zachte, langzame streling van de huid, die experimenteel opgewekte pijn kan verminderen. Onze deelnemer, lijdend aan de ziekte van Parkinson en chronische pijn, kreeg 1 week niet-affectieve aanraking en 1 week affectieve aanraking als onderdeel van een grotere studie. Interessant is dat de deelnemer na 2 dagen affectieve aanraking minder pijn begon te voelen. Na 7 dagen waren de brandende pijnlijke sensaties volledig verdwenen. Dit suggereert dat affectieve aanraking chronische pijn in klinische populaties kan verminderen.

What is the effect of haptotherapy on patients with chronic pain?

Wat is het effect van haptotherapie op patiënten met chronische pijn?

Inleiding

Chronische pijn is een veelvoorkomend probleem dat een aanzienlijke invloed heeft op de kwaliteit van leven, stemming en ziekteverzuim, en hoge directe en indirecte kosten met zich meebrengt. In de praktijk lijkt haptotherapie chronische pijn te verminderen, maar dit effect is nog niet wetenschappelijk geëvalueerd. Dit is de eerste studie naar het effect van haptotherapie op patiënten met chronische pijnklachten.

Haptotherapie

Het belangrijkste doel van haptotherapie is het verbeteren van het welzijn van patiënten, oftewel het verminderen van klachten van stress, angst, depressie en somatisatie, door het vergroten van lichaamsbewustzijn en zelfbewustzijn, en door het verbeteren van het gevoel van controle over hun klachten en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven.
Deelnemers: Personen van 18 jaar of ouder (N=24) met chronische pijnklachten die langer dan zes weken aanhouden.

Studieopzet

Deelnemers werd gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen vóór aanvang van de therapie en opnieuw, ongeveer drie en vijf maanden later. Deze vragenlijsten omvatten sociodemografische vragen en een vraag over de intensiteit van de pijn die zij in de voorgaande week hebben ervaren, de Vier-Dimensionale Symptoomvragenlijst, de Schaal voor Lichaamsverbinding, de Schaal voor Pijncatastrofering, de Picturale Voorstelling van Ziekte en Zelfmeting, en de Haptotherapie-vragenlijst.

Statistische analyse

De niet-parametrische Friedman-toets van verschillen tussen herhaalde metingen werd gebruikt om de gemiddelde uitkomsten op drie tijdstippen te vergelijken: (T1) bij aanvang van haptotherapie, (T2) drie maanden na aanvang van haptotherapie, en (T3) vijf maanden na aanvang van haptotherapie.

Discussie

Het onderzoek moest enkele maanden na aanvang abrupt worden beëindigd vanwege het beroepsverbod op contactberoepen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Desondanks hebben we met beperkte gegevens (n = 17) in de loop van de tijd (T1, T2, T3) een statistisch significant en klinisch relevant verminderde mate van stress, angst, pijncatastrofering en verhoogd lichaamsbewustzijn gemeten. Verder onderzoek kan uitwijzen welke verbeteringen het meest gunstig zijn voor patiënten met chronische pijnklachten.

Conclusie

Men moet voorzichtig zijn met conclusies vanwege selectiebias, het kleine aantal deelnemers en het ontbreken van een controlegroep. Desondanks suggereren de bevindingen dat haptotherapie mogelijk een veelbelovende therapie is voor mensen met chronische pijn. Verder onderzoek is noodzakelijk, bij voorkeur door middel van een Randomized Controlled Trial met één of meer controlegroepen.