Skip to main content

Publicaties

Lees meer over haptotherapie en haptonomie of zoek een haptotherapeut bij jou in de buurt.

Chronic pain relief after receiving affective touch: A single case report

Chronische pijnverlichting na affectieve aanraking: een enkel casusrapport

Affectieve aanraking is een zachte, langzame streling van de huid, die experimenteel opgewekte pijn kan verminderen. Onze deelnemer, lijdend aan de ziekte van Parkinson en chronische pijn, kreeg 1 week niet-affectieve aanraking en 1 week affectieve aanraking als onderdeel van een grotere studie. Interessant is dat de deelnemer na 2 dagen affectieve aanraking minder pijn begon te voelen. Na 7 dagen waren de brandende pijnlijke sensaties volledig verdwenen. Dit suggereert dat affectieve aanraking chronische pijn in klinische populaties kan verminderen.

Haptotherapy for patients with cancer; experience of haptotherapists and reasons for consultation

Haptotherapie voor patiënten met kanker; ervaring van haptotherapeuten en redenen voor overleg: Een enquête onder haptotherapeuten.

Achtergrond en doel

Haptotherapie is een vorm van lichaamsgerichte therapie die gebruik maakt van affectieve aanraking. Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de redenen waarom patiënten met kanker haptotherapie zoeken, en in de ervaringen van haptotherapeuten met deze patiënten.

Materialen en methoden

In een dwarsdoorsnedeonderzoek werd een enquête uitgevoerd onder 536 Nederlandse haptotherapeuten. Meerkeuzevragen en open vragen werden zowel kwantitatief als kwalitatief geanalyseerd.

Resultaten

Van de 272 (50,7%) reagerende haptotherapeuten had 167 (61,5%) ervaring met het behandelen van mensen met kanker. Het meest frequent werden combinaties van emotionele problemen en verstoorde lichaamservaringen genoemd als redenen voor haptotherapie. Haptotherapeuten benadrukten de noodzaak van affectieve aanraking om de lichaamsverbinding van patiënten te herstellen.

Conclusie

Twee derde van de respondenten behandelt patiënten met kanker en richt zich op de interactie tussen lichaam en geest. De redenen voor het raadplegen van haptotherapie beslaan een breed scala aan problemen op meerdere dimensies, waarbij een verstoorde lichaamservaring in combinatie met emotionele problemen het vaakst wordt genoemd.