Skip to main content

What is the effect of haptotherapy on patients with chronic pain?

[Wat is het effect van haptotherapie op patiënten met chronische pijn?]
Klabbers, G.A., & Vingerhoets, A.J.J.M. (2021). What is the effect of haptotherapy on patients with chronic pain? International Journal of Haptonomy and Haptotherapy, 1,12-14
Bronvermelding

Abstract

Introduction

Chronic pain is a frequent problem, has a significant impact on quality of life, mood, and sick leave, and causes high direct and indirect costs. In practice, haptotherapy seems to reduce chronic pain, but this effect has not yet been scientifically evaluated. This is the first study on the impact of haptotherapy on patients with chronic pain complaints.

Haptotherapy

The main aim of haptotherapy is to improve the wellbeing of patients, i.e., to reduce complaints of distress, anxiety, depression and somatization, to be achieved by increasing body awareness and self-awareness and by improving the sense of control regarding their complaints and their consequences for daily life.
Participants: People aged 18 or older (N=24) with chronic pain complaints for more than six weeks.

Study design

Participants were requested to complete some questionnaires before the start of the therapy and again, approximately three and five months later. These questionnaires include sociodemographic questions and a question about the intensity of the pain they felt in the previous week, the Four-Dimensional Symptom Questionnaire, the Scale of Body Connection, the Pain Catastrophizing Scale, the Pictorial Representation of Illness and Self Measure, and the Haptotherapy questionnaire.

Statistical analysis

The non-parametric Friedman test of differences among repeated measures was used to compare the mean outcomes at three time points: (T1) At the start of haptotherapy, (T2) three months after the start of haptotherapy, and (T3) five months after the start of haptotherapy.

Discussion

The investigation had to be abruptly terminated a few months after the start, due to the professional ban on contact professions, because of the COVID-19 pandemic. However, with limited data (n = 17), over time (T1, T2, T3), we have measured a statistically significant and clinically relevant reduction of distress, anxiety, pain catastrophizing, and increased body awareness. Further research could reveal which improvements are most beneficial for patients with chronic pain complaints.

Conclusion

One has to be careful with conclusions due to selection bias, the small number of participants, and the lack of a control group. Nevertheless, the findings suggest that haptotherapy might be a promising therapy for people with chronic pain. Further research is necessary, preferably by employing a Randomized Controlled Trial with one or more control groups

Samenvatting

Disclaimer

De inhoud van deze publicatie is oorspronkelijk niet in de Nederlandse taal opgesteld.  De samenvatting is met de grootst mogelijke zorg vertaald naar het Nederlands.

Inleiding

Chronische pijn is een veelvoorkomend probleem dat een aanzienlijke invloed heeft op de kwaliteit van leven, stemming en ziekteverzuim, en hoge directe en indirecte kosten met zich meebrengt. In de praktijk lijkt haptotherapie chronische pijn te verminderen, maar dit effect is nog niet wetenschappelijk geëvalueerd. Dit is de eerste studie naar het effect van haptotherapie op patiënten met chronische pijnklachten.

Haptotherapie

Het belangrijkste doel van haptotherapie is het verbeteren van het welzijn van patiënten, oftewel het verminderen van klachten van stress, angst, depressie en somatisatie, door het vergroten van lichaamsbewustzijn en zelfbewustzijn, en door het verbeteren van het gevoel van controle over hun klachten en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven.
Deelnemers: Personen van 18 jaar of ouder (N=24) met chronische pijnklachten die langer dan zes weken aanhouden.

Studieopzet

Deelnemers werd gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen vóór aanvang van de therapie en opnieuw, ongeveer drie en vijf maanden later. Deze vragenlijsten omvatten sociodemografische vragen en een vraag over de intensiteit van de pijn die zij in de voorgaande week hebben ervaren, de Vier-Dimensionale Symptoomvragenlijst, de Schaal voor Lichaamsverbinding, de Schaal voor Pijncatastrofering, de Picturale Voorstelling van Ziekte en Zelfmeting, en de Haptotherapie-vragenlijst.

Statistische analyse

De niet-parametrische Friedman-toets van verschillen tussen herhaalde metingen werd gebruikt om de gemiddelde uitkomsten op drie tijdstippen te vergelijken: (T1) bij aanvang van haptotherapie, (T2) drie maanden na aanvang van haptotherapie, en (T3) vijf maanden na aanvang van haptotherapie.

Discussie

Het onderzoek moest enkele maanden na aanvang abrupt worden beëindigd vanwege het beroepsverbod op contactberoepen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Desondanks hebben we met beperkte gegevens (n = 17) in de loop van de tijd (T1, T2, T3) een statistisch significant en klinisch relevant verminderde mate van stress, angst, pijncatastrofering en verhoogd lichaamsbewustzijn gemeten. Verder onderzoek kan uitwijzen welke verbeteringen het meest gunstig zijn voor patiënten met chronische pijnklachten.

Conclusie

Men moet voorzichtig zijn met conclusies vanwege selectiebias, het kleine aantal deelnemers en het ontbreken van een controlegroep. Desondanks suggereren de bevindingen dat haptotherapie mogelijk een veelbelovende therapie is voor mensen met chronische pijn. Verder onderzoek is noodzakelijk, bij voorkeur door middel van een Randomized Controlled Trial met één of meer controlegroepen.

Trefwoorden

Soort publicatie

Wetenschappelijk

Publicatie

Gepubliceerd op

11 januari 2021

Taal

Engels

Land

Nederland

Link

Deel dit artikel