Skip to main content

The Language of Social Touch is Intuitive and Quantifiable

[De taal van Social Touch is intuïtief en kwantificeerbaar]
McIntyre, S., Hauser, S. C., Kusztor, A., Boehme, R., Moungou, A., Isager, P. M., Homman, L., Novembre, G., Nagi, S. S., Israr, A., Lumpkin, E. A., Abnousi, F., Gerling, G. J., & Olausson, H. (2022). The Language of Social Touch Is Intuitive and Quantifiable. Psychological Science, 33(9), 1477–1494. https://doi.org/10.1177/09567976211059801
Bronvermelding

Abstract

Touch is a powerful communication tool, but we have a limited understanding of the role played by particular physical features of interpersonal touch communication. In this study, adults living in Sweden performed a task in which messages (attention, love, happiness, calming, sadness, and gratitude) were conveyed by a sender touching the forearm of a receiver, who interpreted the messages. Two experiments (N = 32, N = 20) showed that within close relationships, receivers could identify the intuitive touch expressions of the senders, and we characterized the physical features of the touches associated with successful communication. Facial expressions measured with electromyography varied by message but were uncorrelated with communication performance. We developed standardized touch expressions and quantified the physical features with 3D hand tracking. In two further experiments (N = 20, N = 16), these standardized expressions were conveyed by trained senders and were readily understood by strangers unacquainted with the senders. Thus, the possibility emerges of a standardized, intuitively understood language of social touch.

Samenvatting

Disclaimer

De inhoud van deze publicatie is oorspronkelijk niet in de Nederlandse taal opgesteld.  De samenvatting is met de grootst mogelijke zorg vertaald naar het Nederlands.

Aanraking is een krachtig communicatiemiddel, maar we hebben een beperkt begrip van de rol die bepaalde fysieke kenmerken spelen bij interpersoonlijke communicatie via aanraking. In deze studie voerden volwassenen die in Zweden woonden een taak uit waarbij boodschappen (aandacht, liefde, geluk, kalmering, verdriet en dankbaarheid) werden overgebracht door een zender die de onderarm van een ontvanger aanraakte, die de boodschappen interpreteerde. Twee experimenten (N = 32, N = 20) toonden aan dat ontvangers binnen nauwe relaties de intuïtieve aanrakingsuitingen van de zenders konden herkennen, en we karakteriseerden de fysieke kenmerken van de aanrakingen die gepaard gingen met succesvolle communicatie. Gezichtsuitdrukkingen gemeten met elektromyografie verschilden per boodschap, maar waren niet gecorreleerd met communicatieprestaties. We ontwikkelden gestandaardiseerde aanraakuitingen en kwantificeerden de fysieke kenmerken met behulp van driedimensionale handtracking. In twee verdere experimenten (N = 20, N = 16) werden deze gestandaardiseerde uitdrukkingen overgebracht door getrainde zenders en werden ze gemakkelijk begrepen door vreemden die niet bekend waren met de zenders. Zo ontstaat de mogelijkheid van een gestandaardiseerde, intuïtief begrepen taal van sociale aanraking.

Trefwoorden

Soort publicatie

Wetenschappelijk

Publicatie

Gepubliceerd op

09 augustus 2022

Taal

Engels

Land

Zweden

Link

Deel dit artikel