Skip to main content

The effect of haptonomy applied to pregnant women on perceived stress, fear of childbirth, and prenatal attachment

[Het effect van haptonomie toegepast op zwangere vrouwen op de waargenomen stress, angst voor de bevalling en prenatale hechting]
Ozbek, H., Pinar, S.E. The effect of haptonomy applied to pregnant women on perceived stress, fear of childbirth, and prenatal attachment: randomized controlled experimental study. Curr Psychol (2022). https://doi.org/10.1007/s12144-022-03388-1
Bronvermelding

Dit is een publicatie van the International Journal of Haptotherapy & Haptotherapy

Abstract

This study was conducted to determine the effect of haptonomy applied to pregnant women on perceived stress, fear of childbirth, and prenatal attachment. The population of the randomized controlled experimental study consisted of 72 primiparous pregnant women within the gestational weeks 22–28 who presented to the Obstetrics and Gynecology Polyclinic of a state hospital in Turkey for check-up (36 experimental subjects, 36 control subjects). A home visit was made to the experimental group, and haptonomy was applied for at least 30 min, once a week, for 7 weeks (with the researcher for 3 weeks, with the husband by providing the training brochure and video that will help the practice for the next 4 weeks). The control group did not receive any treatment. After the haptonomy application, the stress levels and fears of childbirth of the pregnant women in the experimental group decreased, and their attachment levels with their babies increased.

Samenvatting

Disclaimer

De inhoud van deze publicatie is oorspronkelijk niet in de Nederlandse taal opgesteld.  De samenvatting is met de grootst mogelijke zorg vertaald naar het Nederlands.

Deze studie werd uitgevoerd om het effect van haptonomie toegepast op zwangere vrouwen op de waargenomen stress, angst voor de bevalling en prenatale hechting te bepalen. De populatie van de gerandomiseerde gecontroleerde experimentele studie bestond uit 72 primipare zwangere vrouwen tussen de zwangerschapsweken 22-28 die zich aanmeldden bij de Polikliniek voor Verloskunde en Gynaecologie van een staatsziekenhuis in Turkije voor controle (36 experimentele deelnemers, 36 controlegroep deelnemers). Er werd een huisbezoek gebracht aan de experimentele groep en haptonomie werd gedurende ten minste 30 minuten toegepast, eenmaal per week, gedurende 7 weken (met de onderzoeker gedurende 3 weken, met de echtgenoot door het verstrekken van de trainingsbrochure en video die zal helpen bij de praktijk voor de volgende 4 weken). De controlegroep kreeg geen behandeling. Na de haptonomie toepassing verminderden de stressniveaus en angst voor de bevalling van de zwangere vrouwen in de experimentele groep en namen hun hechtingsniveaus met hun baby’s toe.

Trefwoorden

Soort publicatie

Wetenschappelijk

Publicatie

Gepubliceerd op

16 juli 2022

Taal

Engels

Land

Turkije

Link

Deel dit artikel