Skip to main content

Measuring patient well-being: an exploratory study of the Haptotherapeutic Well-being Scale (HWS)

[Het meten van het welzijn van patiënten: een verkennende studie naar de Haptotherapeutische Welzijnsschaal (HWS)]
Klabbers, Gert A.; Vingerhoets, Ad J. J. M.
Bronvermelding

Abstract

Background

The HWS is developed for measuring patient well-being and may be useful in linking the specific Haptotherapy (HT) interventions – insight-providing conversations, skills exercises, and therapeutic touch – to the various dimensions of well-being. The aim is to obtain insight into the reliability and validity of the newly developed HWS and its potential usefulness in the clinical setting.

Method

HT patients aged 18 or older (N = 640) completed a one-time digital questionnaire at home before
treatment. A control group of 18 years or older who were not treated by a haptotherapist (N = 151) completed the same questionnaire at home.

Results

We demonstrated significant medium and strong correlations of four of the five HWS subscales, each with
two or more Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) subscales and the HWS sum score with all 4DSQ subscales. The factor analysis of the HWS yielded one factor, Cronbach’s Alpha: .860. The HWS sum score of the No-HT group was significantly higher than the HT group, and the same goes for all HWS subscales. Furthermore, we demonstrated significant strong correlations of all five HWS subscales with the 5-item World Health Organization Well-Being Index (WHO-5) sum score and a significant and strong correlation of the HWS sum score with the WHO-5 sum score.

Conclusion

The Haptotherapeutic Well-being Scale (HWS) appears to be reliable and can be used for measuring
well-being from a haptotherapeutic perspective. Further research is needed to confirm the reliability and validity of the HWS, and its sensitivity to detect changes.

Appendices

HWS in English, Dutch, German and French

Samenvatting

Disclaimer

De inhoud van deze publicatie is oorspronkelijk niet in de Nederlandse taal opgesteld.  De samenvatting is met de grootst mogelijke zorg vertaald naar het Nederlands.

Achtergrond

De HWS is ontwikkeld voor het meten van het welzijn van patiënten en kan nuttig zijn bij het verbinden van specifieke haptotherapeutische (HT) interventies – inzichtgevende gesprekken, vaardigheidsoefeningen en therapeutische aanraking – met verschillende dimensies van welzijn. Het doel is inzicht te verkrijgen in de betrouwbaarheid en validiteit van de nieuw ontwikkelde HWS en de mogelijke bruikbaarheid ervan in de klinische setting.

Methode

HT-patiënten van 18 jaar en ouder (N = 640) vulden een eenmalige digitale vragenlijst thuis in vóór de behandeling. Een controlegroep van 18 jaar en ouder die niet behandeld werd door een haptotherapeut (N = 151) vulde dezelfde vragenlijst thuis in.

Resultaten

We hebben significante middelmatige en sterke correlaties aangetoond tussen vier van de vijf HWS-subschalen, elk met twee of meer subschalen van de Vier-Dimensionale Symptoomvragenlijst (4DSQ) en de HWS-totaalscore met alle subschalen van de 4DSQ. De factoranalyse van de HWS leverde één factor op, Cronbach’s Alpha: .860. De HWS-totaalscore van de No-HT-groep was significant hoger dan die van de HT-groep, en hetzelfde gold voor alle HWS-subschalen. Bovendien hebben we significante sterke correlaties aangetoond tussen alle vijf HWS-subschalen en de totaalscore van de 5-item Well-Being Index van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO-5), en een significante en sterke correlatie tussen de HWS-totaalscore en de WHO-5-totaalscore.

Conclusie

De Haptotherapeutische Welzijnschaal (HWS) lijkt betrouwbaar te zijn en kan worden gebruikt om het welzijn te meten vanuit een haptotherapeutisch perspectief. Verder onderzoek is nodig om de betrouwbaarheid en validiteit van de HWS en de gevoeligheid ervan om veranderingen te detecteren, te bevestigen.

Bijlagen

HWS in het Engels, Nederlands, Duits en Frans

Trefwoorden

Soort publicatie

Wetenschappelijk

Publicatie

Gepubliceerd op

25 januari 2022

Taal

Engels

Land

Nederland

Link

Deel dit artikel