Skip to main content

Het meten van het welzijn van patiënten: een verkennende studie naar de Haptotherapeutische Welzijnsschaal (HWS)

Measuring patient well-being: an exploratory study of the Haptotherapeutic Well-being Scale (HWS)

Klabbers, G., & Vingerhoets, A. (2022). Measuring patient well-being: an exploratory study of the Haptotherapeutic Well-Being Scale (HWS). In International Journal of Haptonomy and Haptotherapy (Vol. 10, Issue 1, pp. 1-7). Nomos Events Foundation. https://doi.org/10.61370/vnby4466
Bronvermelding

Samenvatting

Achtergrond

De HWS is ontwikkeld voor het meten van het welzijn van patiënten en kan nuttig zijn bij het verbinden van specifieke haptotherapeutische (HT) interventies – inzichtgevende gesprekken, vaardigheidsoefeningen en therapeutische aanraking – met verschillende dimensies van welzijn. Het doel is inzicht te verkrijgen in de betrouwbaarheid en validiteit van de nieuw ontwikkelde HWS en de mogelijke bruikbaarheid ervan in de klinische setting.

Methode

HT-patiënten van 18 jaar en ouder (N = 640) vulden een eenmalige digitale vragenlijst thuis in vóór de behandeling. Een controlegroep van 18 jaar en ouder die niet behandeld werd door een haptotherapeut (N = 151) vulde dezelfde vragenlijst thuis in.

Resultaten

We hebben significante middelmatige en sterke correlaties aangetoond tussen vier van de vijf HWS-subschalen, elk met twee of meer subschalen van de Vier-Dimensionale Symptoomvragenlijst (4DSQ) en de HWS-totaalscore met alle subschalen van de 4DSQ. De factoranalyse van de HWS leverde één factor op, Cronbach’s Alpha: .860. De HWS-totaalscore van de No-HT-groep was significant hoger dan die van de HT-groep, en hetzelfde gold voor alle HWS-subschalen. Bovendien hebben we significante sterke correlaties aangetoond tussen alle vijf HWS-subschalen en de totaalscore van de 5-item Well-Being Index van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO-5), en een significante en sterke correlatie tussen de HWS-totaalscore en de WHO-5-totaalscore.

Conclusie

De Haptotherapeutische Welzijnschaal (HWS) lijkt betrouwbaar te zijn en kan worden gebruikt om het welzijn te meten vanuit een haptotherapeutisch perspectief. Verder onderzoek is nodig om de betrouwbaarheid en validiteit van de HWS en de gevoeligheid ervan om veranderingen te detecteren, te bevestigen.

Bijlagen

HWS in het Engels, Nederlands, Duits en Frans

Trefwoorden

Disclaimer

De inhoud van deze publicatie is oorspronkelijk niet in de Nederlandse taal opgesteld.  

Soort publicatie

Wetenschappelijk

Publicatie

Gepubliceerd op

25 januari 2022

Taal

Engels

Land

Nederland

Link

Deel dit artikel