Skip to main content

Haptotherapy as a new intervention for treating fear of childbirth

[Haptotherapie als nieuwe interventie voor de behandeling van angst voor de bevalling]
Gert A. Klabbers, Klaas Wijma, K. Marieke Paarlberg, Wilco H. M. Emons & Ad J. J. M. Vingerhoets (2019) Haptotherapy as a new intervention for treating fear of childbirth: a randomized controlled trial, Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 40:1, 38-47, DOI: 10.1080/0167482X.2017.1398230
Bronvermelding

Dit is een publicatie van the International Journal of Haptotherapy & Haptotherapy

Abstract

Objective

To evaluate the effect of haptotherapy on severe fear of childbirth in pregnant women.

Design

Randomized controlled trial.

Setting

Community midwifery practices and a teaching hospital in the Netherlands.

Population or Sample

Primi- and multigravida, suffering from severe fear of childbirth (N ¼ 134).

Methods

Haptotherapy, psycho-education via Internet and care as usual were randomly assigned at 20–24 weeks of gestation and the effects were compared at 36 weeks of gestation and 6 weeks and 6 months postpartum. Repeated measurements ANOVA were carried out on the basis of intention to treat. Since there were crossovers from psycho-education via Internet and care as usual to haptotherapy, the analysis was repeated according to the as treated principle.

Main outcome measures

Fear of childbirth score at the Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire.

Results

In the intention to treat analysis, only the haptotherapy group showed a significant decrease of fear of childbirth, F(2,99)¼ 3.321, p ¼ .040. In the as treated analysis, the haptotherapy group showed a greater reduction in fear of childbirth than the other two groups, F(3,83) ¼ 6.717, p < .001.

Conclusion

Haptotherapy appears to be more effective in reducing fear of childbirth than psycho-education via Internet and care as usual.

Samenvatting

Disclaimer

De inhoud van deze publicatie is oorspronkelijk niet in de Nederlandse taal opgesteld.  De samenvatting is met de grootst mogelijke zorg vertaald naar het Nederlands.

Doelstelling

Het evalueren van het effect van haptotherapie op ernstige angst voor de bevalling bij zwangere vrouwen.

Ontwerp

Gerandomiseerde gecontroleerde studie.

Setting

Verloskundige praktijken in de gemeenschap en een onderwijsziekenhuis in Nederland.

Populatie of steekproef

Primi- en multigravida die lijden aan ernstige angst voor de bevalling (N = 134).

Methoden

Haptotherapie, psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg werden willekeurig toegewezen tussen 20-24 weken zwangerschap, en de effecten werden vergeleken op 36 weken zwangerschap en 6 weken en 6 maanden na de bevalling. Herhaalde metingen ANOVA werden uitgevoerd op basis van de intention-to-treat-analyse. Omdat er overstappers waren van psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg naar haptotherapie, werd de analyse herhaald volgens het behandeld-principe.

Belangrijkste uitkomstmaten

Angstscores voor de bevalling volgens de Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire.

Resultaten

In de intention-to-treat-analyse toonde alleen de haptotherapiegroep een significante afname van angst voor de bevalling, F(2,99) = 3.321, p = .040. In de behandeld-analyse vertoonde de haptotherapiegroep een grotere afname van angst voor de bevalling dan de andere twee groepen, F(3,83) = 6.717, p < .001.

Conclusie

Haptotherapie lijkt effectiever te zijn in het verminderen van angst voor de bevalling dan psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg.

Trefwoorden

Soort publicatie

Wetenschappelijk

Publicatie

Gepubliceerd op

16 oktober 2017

Taal

Engels

Land

Nederland

Link

Deel dit artikel