Skip to main content

Haptotherapie voor kinderen en ouders: een case-based time-series-onderzoek naar boze buien, acceptatie, affectieve ouder/kindinteractie en opvoedingsbelasting

Pollmann, M., van Rooij, F. & Rodenburg, R. Haptotherapie voor kinderen en ouders: een case-based time-series-onderzoek naar boze buien, acceptatie, affectieve ouder-kindinteractie en opvoedingsbelasting. Kind Adolesc 39, 297–319 (2018). https://doi.org/10.1007/s12453-018-0189-4
Bronvermelding

Dit is een publicatie van the International Journal of Haptotherapy & Haptotherapy

Samenvatting

Deze studie onderzoekt de potentiële effecten van haptotherapie voor een tienjarig meisje en haar ouders.

Methode

De opzet van het onderzoek is een single-case experimenteel design met een baseline, interventieperiode I, een interventievrije periode en interventieperiode II.

Meetinstrumenten

De effecten werden gemeten met online dagboekjes (acceptatie, aantal boze buien), observaties (affectief contact) en voor- en nametingsvragenlijsten (opvoedbelasting, gedragsproblemen). Interventie-effecten voor haptotherapie werden berekend met simulation modeling analysis en reliable change indices.

Resultaten

Er was een toename van affectief contact en dagelijkse acceptatie; de dagelijkse boze buien, gedragsproblemen en opvoedingsbelasting namen gedurende de behandeling af. Kenmerkend was dat de afname van het aantal boze buien gevolgd werd door een toename van moederlijke acceptatie. Moeder en dochter lijken elkaar daarbij over en weer te beïnvloeden.

Conclusie

In een kortdurend traject met een minimale belasting van wekelijkse sessies bleken positieve veranderingen op te treden. Haptotherapie lijkt een veelbelovende kortdurende behandeling te zijn voor kinderen met mild probleemgedrag en ouders die problemen ervaren in de opvoeding.

Trefwoorden

Soort publicatie

Wetenschappelijk

Gepubliceerd op

14 september 2018

Taal

Nederlands

Link

Deel dit artikel