Skip to main content

Haptotherapie als nieuwe interventie voor de behandeling van angst voor de bevalling

Haptotherapy as a new intervention for treating fear of childbirth

Klabbers, G. A., Wijma, K., Paarlberg, K. M., Emons, W. H. M., & Vingerhoets, A. J. J. M. (2017). Haptotherapy as a new intervention for treating fear of childbirth: a randomized controlled trial. In Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology (Vol. 40, Issue 1, pp. 38-47). Informa UK Limited. https://doi.org/10.1080/0167482x.2017.1398230
Bronvermelding

Samenvatting

Doelstelling

Het evalueren van het effect van haptotherapie op ernstige angst voor de bevalling bij zwangere vrouwen.

Ontwerp

Gerandomiseerde gecontroleerde studie.

Setting

Verloskundige praktijken in de gemeenschap en een onderwijsziekenhuis in Nederland.

Populatie of steekproef

Primi- en multigravida die lijden aan ernstige angst voor de bevalling (N = 134).

Methoden

Haptotherapie, psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg werden willekeurig toegewezen tussen 20-24 weken zwangerschap, en de effecten werden vergeleken op 36 weken zwangerschap en 6 weken en 6 maanden na de bevalling. Herhaalde metingen ANOVA werden uitgevoerd op basis van de intention-to-treat-analyse. Omdat er overstappers waren van psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg naar haptotherapie, werd de analyse herhaald volgens het behandeld-principe.

Belangrijkste uitkomstmaten

Angstscores voor de bevalling volgens de Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire.

Resultaten

In de intention-to-treat-analyse toonde alleen de haptotherapiegroep een significante afname van angst voor de bevalling, F(2,99) = 3.321, p = .040. In de behandeld-analyse vertoonde de haptotherapiegroep een grotere afname van angst voor de bevalling dan de andere twee groepen, F(3,83) = 6.717, p < .001.

Conclusie

Haptotherapie lijkt effectiever te zijn in het verminderen van angst voor de bevalling dan psycho-educatie via internet en gebruikelijke zorg.

Trefwoorden

Disclaimer

De inhoud van deze publicatie is oorspronkelijk niet in de Nederlandse taal opgesteld.  

Soort publicatie

Wetenschappelijk

Publicatie

Gepubliceerd op

16 oktober 2017

Taal

Engels

Land

Nederland

Link

Deel dit artikel