Skip to main content

Body- and Movement-Oriented Interventions for Posttraumatic Stress Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis

[Lichaams- en bewegingsgerichte interventies voor posttraumatische stressstoornis Een systematische review en meta-analyse]
van de Kamp, M.M., Scheffers, M., Hatzmann, J., Emck, C., Cuijpers, P. and Beek, P.J. (2019), Body- and Movement-Oriented Interventions for Posttraumatic Stress Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS, 32: 967-976. https://doi.org/10.1002/jts.22465
Bronvermelding

Abstract

To assess the efficacy of body- and movement-oriented interventions (BMOIs) in traumatized adults with posttraumatic stress disorder (PTSD), we conducted a systematic review and meta-analysis of pertinent literature. Four bibliographical databases (PsycINFO, Ovid MEDLINE(R), EMBASE, and the Cochrane Central Register of Controlled Trials) were searched using keywords and text words for trials on BMOIs addressing PTSD. The search included articles published between October 2005 and August 2017. Studies were included if participants were adults suffering from PTSD, if BMOIs were the therapeutic strategy under investigation, and if a psychometrically evaluated standardized outcome measure for PTSD was used. No limitations for control conditions were applied. Hedges’ g was computed as the effect size (ES) for the treatment versus control condition. The meta-analysis included 15 studies, which resulted in a mean ES of g = 0.85, 95% CI [0.31, 1.39], with very high heterogeneity, I2 = 91%. After removing one study as outlier, a mean effect size of g = 0.56, 95% CI [0.29, 0.82] (i.e., medium effect), still with considerable heterogeneity, I2 = 57%, was found. BMOIs seem to be effective in reducing symptoms of PTSD, but more research is needed to identify working mechanisms and to determine which types of intervention are most effective for various subgroups of patients.

Samenvatting

Disclaimer

De inhoud van deze publicatie is oorspronkelijk niet in de Nederlandse taal opgesteld.  De samenvatting is met de grootst mogelijke zorg vertaald naar het Nederlands.

Om de doeltreffendheid van lichaams- en bewegingsgerichte interventies (LBGI’s) bij getraumatiseerde volwassenen met posttraumatische stressstoornis (PTSS) te beoordelen, hebben we een systematische review en meta-analyse van relevante literatuur uitgevoerd. Vier bibliografische databases (PsycINFO, Ovid MEDLINE(R), EMBASE en het Cochrane Central Register of Controlled Trials) werden doorzocht met behulp van trefwoorden en tekstwoorden voor onderzoeken naar LBGI’s gericht op PTSS. De zoekopdracht omvatte artikelen gepubliceerd tussen oktober 2005 en augustus 2017. Studies werden opgenomen als de deelnemers volwassenen waren die leden aan PTSS, als LBGI’s de onderzochte therapeutische strategie waren en als er een psychometrisch geëvalueerde gestandaardiseerde uitkomstmaat voor PTSS werd gebruikt. Er werden geen beperkingen opgelegd voor controlegroepen. Hedges’ g werd berekend als de effectgrootte (ES) voor de behandeling ten opzichte van de controlegroep. De meta-analyse omvatte 15 studies, wat resulteerde in een gemiddelde ES van g = 0,85, 95% BI [0,31, 1,39], met zeer hoge heterogeniteit, I2 = 91%. Na verwijdering van één studie als uitschieter, werd een gemiddelde effectgrootte van g = 0,56, 95% BI [0,29, 0,82] (dwz matig effect), nog steeds met aanzienlijke heterogeniteit, I2 = 57%, gevonden. LBGI’s lijken effectief te zijn bij het verminderen van symptomen van PTSS, maar er is meer onderzoek nodig om werkingsmechanismen te identificeren en te bepalen welke soorten interventies het meest effectief zijn voor verschillende subgroepen van patiënten.

Trefwoorden

Soort publicatie

Wetenschappelijk

Publicatie

Gepubliceerd op

01 december 2019

Taal

Engels

Land

Nederland

Link

Deel dit artikel