Privacy


Deel dit artikel op

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hapto.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hapto.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hapto.n heeft verstrekt. Daarbij kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig

Hapto.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Hapto.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hapto.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Delen met anderen

Hapto.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Hapto.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hapto.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Microsoft Clarity

Hapto.nl maakt gebruik van Microsoft Clarity om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Microsoft gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Hapto.nl te kunnen verstrekken. Microsoft kan deze informatie aan derden verschaffen indien Microsoft hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Microsoft verwerken. Hapto.nl heeft hier geen invloed op.

Voor het analyseren van de bezoekersaantallen maakt Hapto.nl gebruik van een Microsoft analytics cookie. Daarnaast hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Microsoft. Uw IP adres wordt geanonimiseerd, door het verwijderen van het laatste octet.

Hapto.nl heeft Microsoft geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Microsoft-diensten. Hapto.nl maakt geen gebruik van andere Microsoft diensten in combinatie met Microsoft Clarity cookies.

Uw gegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen per mail. Haptotherapie Op De Kaart zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Haptotherapie Op De Kaart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Haptotherapie Op De Kaart maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Haptotherapie Op De Kaart verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Ik heb lichamelijke klachten die steeds weer terugkomen

© Stichting Haptotherapie op de kaart

© Stichting Haptotherapie op de kaart