ANBI

Stichting Haptotherapie op de kaart is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Deel dit artikel op

Stichting Haptotherapie op de kaart is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en statutair gevestigd in Helvoirt. Donateurs van een ANBI mogen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Functioneren & beloning

Stichting Haptotherapie op de kaart streeft naar transparantie in haar werkwijze en beloningsbeleid.

De bestuurders ontvangen geen geldige beloning voor haar werk anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en niet bovenmatig vacatiegeld. Hiervoor gelden de bepalingen zoals vastgelegd in de statuten van Stichting Haptotherapie op de kaart.

De inkomsten bestaan in zijn geheel uit vrijwillige donaties.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting Haptotherapie op de kaart heeft als doel om meer bekendheid geven aan (het belang van) het beroep haptotherapie, alsmede het onder de aandacht brengen van haptonomie bij (onder andere) de consument en (toekomstige) zorgprofessionals, alsmede binnen de politiek en daarmee het verbeteren van de positie van de beroepsgroep van haptotherapeuten in het bijzonder.

Dit doen wij door:

  • het verder ontwikkelen van de website met informatie over haptotherapie en haptonomie, zodat steeds meer consumenten deze informatie vinden en ook de haptonomie en haptonomische aanpak op diverse werkvelden beter bekend wordt, bovendien gevonden wordt door bijvijvoorbeeld zorginstellingen en bedrijven;
  • in samenwerking met beroepsverenigingen, hen ondersteunen in het bereiken van een stevigere positie bij bijvijvoorbeeld zorgverzekeraars;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  • alle geregistreerde haptotherapeuten vindbaar te maken op de website, zodat de consument alle haptotherapeuten in zijn omgeving kan vinden ongeacht bij welke (erkende) beroepsvereniging de haptotherapeut geregistreerd is;
  • het maken van winst niet ten doel te stellen.

Om dit mogelijk te maken is geld nodig, voor nu bestaan de inkomsten in zijn geheel uit vrijwillige donaties. Van deze donaties betalen wij (het onderhoud van) de website, tekstschrijvers, fotografen en de social media ondersteuning.

Kortom: alles wat we ophalen gaat terug in het platform.

Jaarverslag

Stichting Haptotherapie op de kaart is in maart 2022 opgericht, er zijn nog geen jaarverslagen.

Contact

Heb je een algemene vraag  en wil je graag contact met één van de medewerkers van Stichting Haptotherapie op de kaart? 

Stuur bij voorkeur een email naar
secretariaat@hapto.nl

Wilt u telefonisch contact? Bel dan tijdens kantooruren met één van de bestuursleden:
Janneke Ywema (Secretaris), 06-12176485
Lianne van Deurzen (Voorzitter), 06-14679141
Bart Willems (Penningmeester), 06-31320026

Neem bij voorkeur contact op per email.

Overige gegevens

Postadres van het secretariaat:
Udenhoutseweg 3 b
5268 CG Helvoirt

KVK: 85576883
RSIN: 863671524

Hoe kan ik verdriet voelen?

© Stichting Haptotherapie op de kaart

© Stichting Haptotherapie op de kaart