Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders (VHZB)

Nederland kent meerdere beroepsverenigingen waar een haptotherapeut zich bij kan aansluiten. De verschillende beroepsverenigingen hebben als doel om de kwaliteit van de beroepsgroep te borgen.

De VHZB heeft als doel om de haptonomische zwangerschapsbegeleiding te bevorderen en relevante nascholing te bieden. Daarnaast wil de VHZB de haptonomie meer bekendheid geven; zij wil de haptonomie integreren in de gezondheidszorg en voornamelijk in de verloskunde en de vroege jeugdzorg.

Zij tracht deze doelen te bereiken door:

  1. Het overzicht Praktijken Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding met praktijkadressen te publiceren op internet;
  2. Het organiseren van nascholing en investeren in kwaliteitsbevordering;
  3. Contact leggen/onderhouden met opleidingen voor zwangerschapsbegeleidingen en beroepsverenigingen die aangrenzende belangen vertegenwoordigen;
  4. Zichtbaarheid te vergroten middels presentatiestands op symposia en lezingen;
  5. Initiatieven en activiteiten ter bevordering van Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding te ondersteunen.

De VHZB ondersteunt de kennisdeling en het bundelen van krachten binnen de vereniging.

Ik ben onzeker en dat zit me in de weg

Hapto.nl is een initiatief van een groot aantal haptotherapeuten met als doel om meer bekendheid te geven aan haptotherapie, het bevorderen van (de bekendheid van) wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van workshops en trainingen voor onderwijs, gerelateerde branches en overige geïnteresseerden.

Volg ons op