Skip to main content

Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal Therapeuten en Agogen (NVPA)

Nederland kent meerdere beroepsverenigingen waar een haptotherapeut zich bij kan aansluiten. De verschillende beroepsverenigingen hebben als doel om de kwaliteit van de beroepsgroep te borgen.

Het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal Therapeuten en Agogen (Kortweg: NVPA) is een actieve beroepsvereniging voor professioneel werkende therapeuten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het NVPA verenigd, ondersteund en profileert therapeuten vanuit verschillende disciplines. Dit geeft therapeuten aangesloten bij de NVPA de ruimte om vanuit deskundigheid en verbinding met cliënten te werken aan datgene waar het in hun leven en werken echt om gaat.

Professionele deskundigheid en het erkennen van de menselijke levensloop als zinvol gebeuren zijn de belangrijkste uitgangspunten binnen het NVPA.

De beroepsvereniging NVPA bestaat uit verschillende vakgroepen, waaronder ook een voor haptotherapeuten. Deze vakgroep richt zich op het verbinden van de haptotherapeuten binnen de NVPA en op het delen van kennis en kunde. Dit gebuert o.a. door 2x per jaar middels een vakgroepbijeenkomst, waarin sprekers worden uitgenodigd en kennis met en over ons vak wordt verbonden. Bij deze vakgroepbijeenkomsten zijn andere therapeuten binnen, maar ook buiten de NVPA altijd welkom om zo kruisbestuiving mogelijk te maken.