Skip to main content

Overzicht Beroepsvereniging

Nederland kent meerdere beroepsverenigingen waar een haptotherapeut zich bij kan aansluiten. De verschillende beroepsverenigingen hebben als doel om de kwaliteit van de beroepsgroep te borgen.

Professionals die bij een beroepsvereniging zijn aangesloten, moeten voldoen aan verschillende eisen op het gebied van professionaliteit, kundigheid en kennis. Verder hanteren de verschillende beroepsverenigingen richtlijnen op het gebied van praktijkinrichting en zijn er gedragsregels waar alle therapeuten zich aan moeten houden.

Wanneer een haptotherapeut is aangesloten bij één van de onderstaande beroepsverenigingen, wordt de behandeling gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekaar. De hoogte van de vergoeding is mede afhankelijk van de aanvullende polis die je kiest.

Beroepsvereniging

Beroepsvereniging van Haptotherapeuten VVH
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal Therapeuten en Agogen (NVPA)
Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders (VHZB)