Skip to main content

Haptotherapie op de kaart én onder de loep

Exact 1 jaar na de lockdown van 15 december 2020: Het eerste kwantitatief onderzoek onder de totale beroepsgroep van haptotherapeuten


Deel dit artikel op

Corona heeft een hoop ellende gebracht in de wereld in 2020 en 2021. Onder de beroepsgroep van haptotherapeuten ontstond echter een ongekende verbinding. Als onafhankelijk orgaan, verbinden we ook met de verschillende beroepsverenigingen en opleidingen. Dat verbinding het kernwoord is en dat we hierin stappen hebben gezet, blijkt uit de bijeenkomst op 5 oktober jl. met alle vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders te weten: Academie voor Haptonomie, ITH, Synergos, VVH, NFG en de NVPA. Een bijzonder constructieve middag op locatie van het ITH die afgesloten is met de uitgesproken intentie van alle aanwezigen om hier een vervolg aan te geven in 2022 en het initiatief van hapto.nl te steunen. In 2022 gaan we gezamenlijk concreet de steun en samenwerking op een aantal thema’s uitwerken.

Meten = weten

Begin 2021 werd tijdens de 2de lockdown gezamenlijk geld ingezameld onder haptotherapeuten door het doneren van 1 consult voor een paginagrote advertentie in De Volkskrant. Een persbericht werd voorbereid maar harde cijfers en feiten ontbraken. Er kon niet geclaimd worden hoeveel mensen er in de kou stonden. En wat is de meest voorkomende klacht waarmee iemand aanklopt bij een haptotherapeut? Harde bewijzen voor onze zachte krachten ontbraken. Reden om voor het eerst sinds het ontstaan van de haptonomie, onder de totale beroepsgroep van haptotherapeuten, een (eerste) kwantitatief onderzoek te doen. En het was zeker niet de laatste.

Steun ons & doneer

Word jij net zo blij van dit eerste onderzoek als wij? Stichting Haptotherapie op de kaart en het platform hapto.nl is geheel tot stand gekomen door de inzet van een hoop hard werkende vrijwilligers.

Met jouw donatie kunnen we, bijvoorbeeld, dit onderzoek iedere twee jaar herhalen en de voorlichting verbeteren over haptotherapie en haptonomie.

Doneer

Of je nu een groot of klein bedrag doneert, we zijn als stichting blij met iedere euro.

De onderzoeksopzet

Een eerste verkenning is uitgevoerd via een schriftelijke enquête die liep van donderdag 15 april 2021 tot en met zondag 23 mei 2021. In het onderzoek wordt als referentiejaar 2019 gehanteerd.

Dataverzameling

Aangezien er geen centraal bestand is met contactgegevens van alle (geregistreerde) haptotherapeuten in Nederland, is het onderzoek op 2 manieren uitgezet:

Via social media

 • de link naar het onderzoek is verspreid via whatsapp naar haptotherapeuten die het weer door hebben gestuurd naar collega’s;ia social media
 • het onderzoek is vermeld op Facebook in een besloten groep met haptotherapeuten, genaamd Haptoforum;
 • collega’s van het Handje Helpen initiatief hebben de link onder de aandacht gebracht in de speciale whatsapp groep die in het leven was geroepen voor de video testimonial;.
 • ia de nieuwsbrief van de NVPA en NFG zijn alle leden op de hoogte gebracht van het onderzoek.

Via SurveyMonkey mail

 • Via vrije vergaring zijn e-mailadressen geïnventariseerd;
 • de NVPA heeft de mailadressen doorgegeven van haptotherapeuten die kenbaar hadden gemaakt mee te willen werken.


Objectiviteit

De objectiviteit is gewaarborgd omdat er gebruik wordt gemaakt van objectieve cijfers die niet voor subjectieve interpretatie vatbaar zijn. Op basis van het aantal respondenten afgezet tegenover de populatie bedraagt de foutmarge 6%.

Het onderzoek is zodanig uitgezet dat een herhaling van het onderzoek onder dezelfde doelgroep mogelijk is. De uitvoering van het onderzoek en de resultaten zijn noch direct noch indirect schadelijk voor de deelnemers aan het onderzoek. Alle gegevens zijn nadrukkelijk anoniem verwerkt.

Dit onderzoek geeft zicht op:

 • de totale omvang van de beroepsgroep haptotherapeuten in Nederland die geregistreerd zijn bij een beroepsvereniging;
 • het aantal cliënten en behandelingen wat in Nederland door de geregistreerde haptotherapeut word gegeven;
 • hoeveel cliënten er door de lockdown in december 2020 niet behandeld konden worden.

Daarnaast geeft het inzicht in de indicaties/klachten die door onze beroepsgroep wordt behandeld.

Ook is onderzocht hoe cliënten de weg naar de haptotherapeut vinden. Er is een weergave van de verdeling van haptotherapeuten onder de beroepsverenigingen en inzicht in het gemiddeld aantal behandelingen door de haptotherapeut. Per beroepsvereniging en beroepsopleiding is dit gemiddelde ook aangegeven. Wil je het hele onderzoek lezen, kijk dan op www.hapto.nl.

Totaal aantal behandelingen

Het totaal aantal behandelingen over 2019 van de respondenten bedraagt 87.527. Gemiddeld komt dat neer op 454 per haptotherapeut. Geëxtrapoleerd naar 710 bij Vektis geregistreerde haptotherapeuten betreft het 321.990 behandelingen in 2019.

Op 15 december 2020, toen de praktijken moesten sluiten vanwege de lockdown, konden er 19.238 cliënten niet behandeld worden (gemiddeld 27 per haptotherapeut).

Overzicht van extrapolatie

 • Aantal geregistreerde haptotherapeuten in Nederland: 710
 • Aantal cliënten op jaarbasis: 42.829
 • Aantal behandelingen per jaar: 321.990
 • Aantal cliënten getroffen door sluiting in december 2020: 19.238

In 2019 zijn er 832 cliënten van onder de 18 jaar behandeld door 164 haptotherapeuten. Extrapolatie naar 710 haptotherapeuten betekent dat in 2019 3.602 cliënten onder de 18 jaar behandeld zijn door haptotherapeuten.

Het totaal aantal cliënten van 18 jaar en ouder in 2019 is 42.829 geëxtrapoleerd naar 710 haptotherapeuten.

De meest voorkomende klachten

Wanneer we inzoomen op de top 5 meest voorkomende klachten, staat de klacht ‘Onvoldoende grenzen kunnen stellen, overspannen zijn of een burn-out ervaren’ met stip bovenaan volgens maar liefst 96% van de respondenten. ‘Moeite met het herkennen en uitdrukken van gevoelens’ en ‘Balans herstellen tussen denken en voelen’ staan op de 2e en 3e plaats met respectievelijk 69% en 65% van het aantal respondenten waarbij deze klachten in de top 5 staan.

Hoe vinden cliënten een haptotherapeut?

De cliënt komt bij de haptotherapeut terecht door zelf te zoeken via een zoekmachine 27% en via via 26%. Daarnaast op advies van huisarts (13%). Via de POH GGZ 12% (praktijkondersteuner). 9% komt via de psycholoog of psychotherapeut en 13 % via overige wegen.

Nader onderzoek…

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat 11% van de haptotherapeuten in de 2e lijn werkt en 14% in zowel 1e als 2e lijn.

Interessant voor vervolgonderzoek is erachter te komen waar haptotherapeuten in de 2e lijn werken, zoals de diverse werkvelden en met welke indicaties. Uit het onderzoek blijkt verder dat er veel in samenwerking met andere zorgverleners gewerkt wordt.

Nader onderzoek zou in beeld kunnen brengen welke andere zorgverleners dit zijn. Dit is zeker relevant in het kader van de mogelijke erkenning/vermelding op de beroepenlijst GGZ

Tot slot is Haptotherapie op de kaart van plan een onderzoek in een vaste cadans te herhalen, iedere 2 jaar, zodat gegevens en ontwikkelingen nog beter in kaart gebracht worden. Opdat wij onder andere als beroepsgroep nog beter in kunnen spelen op de markt en opleidingen hun aanbod nog beter kunnen afstemmen.

Rectificatie

In het verwerken en extrapoleren van de cijfers ten behoeve van publicatie is een vervelende fout geslopen, deze fout is gepubliceerd in de eerste druk van de paperback en in het Haptonomisch Contact. Er is (vraag 14) melding gemaakt dat er 2.028 client niet behandeld konden worden op 15 december 2020, toen de praktijken moesten sluiten vanwege de lockdown. Dit is niet juist. Op 15 december 2020 zijn in totaal 19.238 cliënten hierdoor getroffen. Alle cijfers op de online kanalen, in de PDF en in de paperback zijn inmiddels gecorrigeerd. (20 december 2021)

Bekijk (of bestel) het volledige onderzoek