Skip to main content

Haptonomie in de maatschappij

Contact en verbinding. De hele dag door ontmoeten we andere mensen. Privé, in ons werk of sport. In de lift, in het verkeer, op school of in de stad. Met sommige mensen hoef je niks, met anderen weer wel.


Deel dit artikel op

Haptonomie

De kapper die je haren wast, de gastvrouw van het restaurant, de helpdesk van je bedrijf, de docent voor de klas. Het moge duidelijk zijn dat we in onze maatschappij allemaal met elkaar van doen hebben. Goed en passend contact als bouwsteen komt op alle terreinen in onze maatschappij van pas.

Een haptonoom werkt binnen zijn of haar eigen beroep op haptonomische grondslag. De haptonomische principes worden binnen het eigen beroep meegenomen. Op ervaringsgerichte wijze maken haptonomen interactie in contact en communicatie helder en toepasbaar; bijvoorbeeld via workshops, lezingen, lessen, teamscholingen en cursussen.

Professionals op haptonomische basis

Je kunt hierbij denken aan docenten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, tandartsen en coaches die hun oorspronkelijke werk doen op haptonomische basis. Hiervoor hebben zij een basisopleiding haptonomie gevolgd om zo de haptonomie te integreren in hun eigen professionele handelen.

Professionals in

Bedrijfsleven

Communiceren is naast denken en doen vooral voelen. Zeker ‘op de zaak’ weten we ons niet altijd goed raad met die gevoelswereld. Haptonomie helpt bij het vinden van een juiste balans.

Waar word je blij van, angstig, kwaad of verdrietig? En wat doe je met zulke gevoelens in de communicatie met de ander? We hebben onszelf doorgaans niet geleerd dit soort vragen te stellen, waardoor een zekere disbalans ontstaat tussen denken, doen en ons gevoel.

De gevolgen hiervan op het werk zie je terug in bijvoorbeeld stress, het ervaren van hoge werkdruk en burn-outs. Tegelijkertijd ontstaat meer draagvlak om anders naar dit soort klachten te kijken. De maakbaarheidsgedachte begeeft zich wat dat betreft op een hellend vlak en de behoefte aan inzicht in onszelf groeit.

Met alleen denken en doen redden we het niet meer. En dat is wel waar de meeste trainingen in het bedrijfsleven – nog steeds – de nadruk op leggen. Haptonomie voegt daar het voelen aan toe.

Sport

Hoe ga jij om met zaken als prestatie, druk, succes en falen?

Haptonomie laat jou dat ervaren en inzien via onder andere de volgende thema’s:

 • omgaan met druk,
 • omgaan met emoties,
 • grenshantering,
 • persoonlijke ontwikkeling,
 • inspannen en ontspanning.
Gezondheidszorg

Hoe blijf jij op een gezonde manier professioneel werken in de zorg? Hoe houd jij je mooie vak in de zorg leuk en aantrekkelijk?

Thema’s voor zorg- en hulpverleners kunnen zijn:

 • persoonlijke ruimte van jouzelf en de ander,
 • zorg bieden met aandacht voor je eigen, grenzen,
 • draagkracht en veerkracht,
 • omgaan met lastige personen (o.a. agressie),
 • presentie, contact maken,
 • tillen, verplaatsen en verzorgen op haptonomische wijze,
 • goed aanraken,
 • communicatie.
Onderwijs

In het onderwijs kan de balans tussen werkbelasting en je eigen belastbaarheid aardig onder druk komen te staan. Hoe houd jij jezelf vitaal en begeleid je met plezier jouw leerlingen en studenten?

Thema’s voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs:

 • zelfzorg, draagkracht en veerkracht,
 • (non-verbale) communicatie,
 • afstemming op de leerling of student,
 • vitaliteit.

Thema’s voor leerlingen (zowel PO en VO) en studenten:

 • zelfvertrouwen,
 • sfeer in de klas,
 • omgaan met pesten,
 • spreekbeurten en presentaties geven,
 • presentie,
 • communicatie,
 • omgaan met lastige personen in je toekomstige werkveld.

Haptonomie houdt zich bezig met contact en communicatie, voelen en gevoel.

Het richt zich op het ontwikkelen van het menselijk gevoelsleven. Een heel groot deel van onze communicatie gebeurt namelijk onbewust en non-verbaal: denk aan uitstraling, ogen, stem, toon en presentie. Onze aanwezigheid heeft invloed op de ander en omgekeerd heeft de aanwezigheid van de ander invloed op ons. Haptonomie maakt je bewust van je lichaam, de signalen die jouw lichaam je geeft in reactie op een situatie of in reactie op een ander persoon. Je kunt dus voelen wat bepaald gedrag of een situatie met jou doet! Je lichaam laat je weten waar we vaak, door alle hectiek van de dag en de vele prikkels die we krijgen op en dag, geen aandacht (meer) voor hebben. Hoe bewuster jij bent van je zelf en hoe meer jij aanwezig bent in je lijf, hoe beter je kunt communiceren en verbinden met anderen.

Het verschil tussen een haptotherapeut en een haptonoom

Haptotherapie is een op zichzelf staand beroep. Een haptotherapeut past de haptonomie toe in de begeleiding van mensen in therapeutische zin en laat daarmee vaak zijn oorspronkelijke beroep los.

hoe bewuster jij bent van je zelf hoe beter je kunt communiceren en verbinden met anderen

Zoek een haptotherapeut

Heb je interesse in een haptherapeutisch- of haptonomisch aanbod? Zoek dan een haptotherapeut in jouw omgeving. Op de website staat wat diegene biedt naast 1e lijns praktijkwerk. Daarnaast hebben de diverse haptonomie opleidingsinstituten aanbod op haptonomisch vlak.