Skip to main content
Informatief

Weerstand

  • Geschreven door Myriam Hoornick

    Myriam is docent, psychotherapeut, haptotherapeut, relatie- en systeemtherapeut

Wat is weerstand?

Weerstand betekent volgens Van Dale: tegenstand, verzet. Als werkwoord betekent weerstand bieden: standhouden, schrap zetten. Weerstand is dan een kracht die een beweging tegenhoudt, vastzet of belemmert. Weerstand biedt je bescherming tegen invloeden van buiten of vanuit je binnenste. Het zorgt ervoor dat een vorm of jijzelf behouden blijft. Weerstand kan een manier zijn om te overleven en dan noemen we het overlevingsmechanisme.

Weerstand is een verschijnsel dat ons dagelijks bewust en onbewust begeleidt en allerlei vormen kan aannemen: bijv. te laat komen, vermijden of ontkennen van gevoelens, rationaliseren om niet boos te worden. Het is verzet tegen verlangens en impulsen en emoties en laat zich ook in de beweging; het is de wrijving en remkracht: bijv. inkrimpen wanneer je aangesproken wordt, verstarren of verstijven bij boosheid, achteruitstappen.

Weerstand, overleving en zelfbehoud hebben een nauwe verbinding met elkaar. Voor de ontwikkeling van afweer- en overlevingsmechanismen hebben we ons volle menselijke potentieel ter beschikking: psychisch, emotioneel en lichamelijk.

Weerstand doorbreken

Wie chronische weerstandspatronen wil doorbreken en een breder levensperspectief wil, tekent voor een serieuze opgave, die instinctief met angst verbonden is. Dat lukt het beste wanneer er een verlangen is naar groei, lichamelijk welbevinden en keuzevrijheid. Net als het hebben van een nieuwsgierigheid naar alle mooie- en schaduwkanten die er in jezelf te vinden zijn.

Weerstand en Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie. In deze therapievorm staat niet de klacht maar de persoon centraal. Voelen, denken, handelen en de context waarin iemand leeft of groot geworden is, maken deel uit van ieders Zijn.

Hierin heeft de haptotherapie vooral een focus op het gevoelsleven. De affectieve relatie die de persoon met zijn lichaam, zichzelf en zijn omgeving heeft, ziet de haptotherapeut als de basis van ons bestaan. En als een belangrijk onderdeel waaraan en waarmee gewerkt kan worden bij onbalans en weerstand.

Voor therapeuten die meer willen weten over weerstand in de behandeling

Weerstand komen we in elke vorm van therapie tegen. Ook al komen onze cliënten vaak uit eigen initiatief naar ons toch kunnen het lastig vinden om stil te staan bij, of het ervaren van, gevoelens die tijdens de therapie naar boven komen. We komen als therapeut zowel verbale als non-verbale vormen van “stop en go” tegen. Het lichaam toont zijn eigen afweer en overlevingsmechanismen.

Nascholing: Weerstand binnen de therapie: een beschermings- en overlevingsstrategie

Wanneer cliënten – al dan niet bewust -gebruikmaken van deze strategieën, kan je binnen de therapie vastlopen of in een ‘ingewikkeldheid’ geraken. Wij denken dan ook dat bovengenoemde nascholing van groot belang is voor iedere therapeut.

Gepubliceerd op

12 december 2021

Deel dit artikel

Thema

Lees meer over haptotherapie en haptonomie of zoek een haptotherapeut bij jou in de buurt.

Wist je dat er veel onderzoek is uitgevoerd op het gebied van haptonomie en haptotherapie ?

  • Wist je dat er veel onderzoek is uitgevoerd op het gebied van haptonomie en haptotherapie ?

    Gerelateerde artikelen