Skip to main content
Blog

Haptotherapie om je relatie te herstellen?

Relatietherapie helpt altijd; of het stel blijft samen, of ze gaan uit elkaar. Beide uitkomsten kunnen goed zijn. De vraag is: Hoe breng je de partners vanuit een oorlogsstrijd naar een liefdesstrijd? De uitdaging is daarbij om het stel weer in beweging te brengen.

 • Geschreven door Antoinette Trienekens-Verheul

  Antoinette is GZ-Haptotherapeut sinds 1998 en heeft haar eigen Praktijk voor Haptotherapie in Breda

Wat ik in mijn praktijk voor haptotherapie en relatietherapie altijd heb nagestreefd, is de ander te bewegen om hun eigen autonomie, de eigen zingeving tot ontwikkeling brengen.

Uitdagingen in de liefde

Laten we beginnen met wat voorbeelden van uitdagingen waar stellen tegenaan kunnen lopen en waar relatietherapie bij kan helpen.

 • Aanraken zonder vast te willen houden
 • Vasthouden zonder vast te klampen
 • Bewonderen zonder te willen bezitten
 • Verbinden zonder gevangen te nemen
 • Overgave zonder er iets van te verwachten
 • De ervaring van eenheid zonder de dualiteit

Wat de verschillen ook zijn, hoe de andere partij zich ook opstelt, in relatietherapie zoek je samen naar de optimale mogelijkheid om het contact aan te gaan en patronen te doorbreken. Dat wil zeggen dat je binnen de gegeven context de juiste inspanning verricht om werkelijk het contact aan te gaan en te bespreken wat besproken moet worden (geen dubbele agenda’s!). Het is belangrijk dat beide partners bereid zijn om te zoeken naar de overeenkomsten, in plaats van de verschillen te benadrukken. Dan pas kunnen wij de verschillen serieus nemen en onderzoeken.

Waarom haptotherapie bij relaties?

Het specifieke van deze begeleiding is, dat een haptotherapeut de problemen die binnen de relatie spelen tastbaar en voelbaar maakt. Als haptotherapeut biedt je namelijk ervaringsgerichte “oefeningen” aan waarbij de partners kunnen voelen en zich bewust worden welk gedrag en/of beleving de relatie verstoort. De bereidheid, openheid en bewustwording bij beide partners zet een veranderingsproces in gang. Vervolgens is er aandacht voor ieders mogelijkheden om anders met zichzelf en de partner om te gaan, waardoor genegenheid kan groeien en de wederzijdse liefde weer voelbaar wordt.
Relatietherapie op haptonomische basis heeft als voordeel ten opzichte van andere vormen van relatiebegeleiding, dat je zowel via het gesprek als door de aangeboden fysieke oefenvormen geraakt kunt worden. Zowel letterlijk als figuurlijk.

Liefdesstrijd en oorlogsstrijd

Ik heb in mijn werkzame periode veel trainingen gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en in het werken met liefdesenergie. Wat ik daaruit heb meegenomen is dat werken met liefdesenergie in relaties, betekent dat je optimaal aanwezig bent, juist ook als begeleider. De kunst is het systeem te verhelderen en een alternatief te bieden. Ik leerde met begrippen werken als liefdesstrijd en oorlogsstrijd. Het gaat er hierbij om, dat je het proces werkelijk aangaat met elkaar en dat je elkaar op de grens ontmoet.

Liefdesstrijd

In liefdesstrijd zoek je de relatie. Het is weliswaar een strijd maar deze gaat niet over macht, wel over balans. Het focust zich op evenwicht en respect, introspectie en bewustwording. Liefdesstrijd kun je voeren wanneer je je angst voor pijn durft aan te gaan. Als je zegt, “ik weiger de liefdesstrijd te voeren, dan zeg je eigenlijk; “ik wil jou niet ontmoeten.”

Hoe kun je je bewust worden van jouw angst? En hoe ga je daarmee om? Een kenmerk van de liefdesstrijd is dat de betrokkenen in staat zijn hun eigen kwetsbaarheid als een kracht te hanteren. Het vraagt ook om overgave. Dat wil zeggen dat je bereid bent de relatie aan te gaan met de andere partij. Opnieuw naar elkaar leren luisteren en – vooral ook – aanspreekbaar zijn op je gedrag. Alle trucs en manoeuvres om hieraan te ontsnappen, kun je een vorm van oorlogsstrijd noemen.

Oorlogsstrijd

Oorlogsstrijd is de strijd die voortkomt uit de angst voor pijn. Een strijd die gaat om macht, wie is de sterkste – gebaseerd op bezitsdrang. Een spel van macht en onmacht, over winnen en verliezen, waarbij er per definitie twee verliezers zijn. Sommige stellen kunnen deze gevechten tot aan de dood aan toe voeren. Oude koeien uit de sloot halen en elkaar verwijten maken, vallen ook onder de oorlogsstrijd. Evenals (alle vormen van) manipulatie, en het ontwijken van een confrontatie.

De haptotherapeut beschikt over een scala aan mooie oefeningen om dit gedrag waarneembaar te maken en de onderliggende factor te achterhalen.

4 stappen voor balans in de liefde

Om de balans in de liefde te vinden kun je voor de ontwikkeling van een relatie spreken van vier stappen. Door Weisfelt* ook wel “de liefdescirkel” genoemd. Deze vier stappen gaan over contact, hechting, intimiteit en seksualiteit. Het is iedere keer weer een vrije keuze om de volgende stap wel of niet te nemen.

Het levert meestal veel op om aan het begin samen de wederzijdse ervaringen van het stel, op gebied van de eerste twee stappen te onderzoeken, voordat je gaat investeren in de vraag waarom er een probleem bestaat op intimiteitsniveau. Laat staan op het seksuele vlak. Als blijkt dat het voor het stel niet mogelijk is om samen verder te gaan, zal er aandacht worden gegeven aan een zorgvuldig afscheid. Een afscheid in verhouding tot wat de relatie waard was.

Contact

Het begint altijd met de eerste stap: contact. Veel stellen zitten elke dag naast elkaar op de bank, in de auto, of liggen naast elkaar in bed, maar maken toch geen écht contact.

Hoe doe je dat wel? Een heel simpel voorbeeld is elkaar eens echt goed aankijken. Het blijkt voor veel mensen, uitgezonderd in tijden van hevige verliefdheid, heel moeilijk om elkaar (lang) in de ogen te kijken.

Wanneer er veel boosheid is, is contact de enige manier om die boosheid in de liefdesstrijd te brengen. Veel mensen zijn bang voor boosheid, maar het is ook een prachtige energie. Wanneer mensen boosheid niet kennen, dan kennen ze het vuur van de passie niet. Het betekent levensvuur, het willen vastpakken, het ervaren van grenzen. Als de boosheid naar binnen slaat dan verlies je veel levenskracht. Spaar je de boosheid op, dan krijg je op den duur een explosie.

Het is heel wezenlijk, nuttig en ook leuk om stellen te leren op een functionele manier ruzie te maken. Daarbij is het ook belangrijk om hen te laten inzien wanneer het ruziën op een disfunctionele manier gebeurt. Door contact te maken, bouw je aan de relatie en een goede energie. Doe je dat niet, dan verzand je al snel in de oorlogsstrijd.

Hechting

Wanneer we het over hechting hebben, hebben we het over de behoefte van mensen om een voortdurende nabijheid te zoeken tot de ander. Het heeft van nature een belangrijke overlevingsfunctie. Wanneer je dergelijke nabijheid tot een ander niet zoekt, mis je de mogelijkheid om te overleven.

Hechting gaat over aandacht en veiligheid. Twee factoren die nodig zijn om je kwetsbaar op te kunnen stellen. Je kwetsbaar opstellen is daarentegen niet zonder risico, namelijk het risico van de verwonding. Daar waar ik me blootstel, daar kun je me raken. Ieder mens die de liefde kent, kent op de een of andere manier ook de verwonding; het verlies van de liefde.

Hechting gaat zeker ook over vervulling van verlangen. Het verlangen naar een zielsverbinding, het verlangen naar liefde. Wanneer er sprake is van een goede hechting, dan pas kun je door naar de volgende stap.

Intimiteit

Mensen hebben grenzen, zowel lichamelijke (de huid) als psychische. Dergelijke grenzen kunnen worden getriggerd door aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een blik, een gebaar, een geluid, een woord of een andere verbale of non-verbale boodschap. Intimiteit is de optimale aanraking op de grens. Iedere keer opnieuw leg je als het ware een schil af, waardoor er weer een verdere zelfonthulling volgt, zonder maskers. Als een gevolg van die aanraking, ervaren we dat we bestaan. Het is de meest krachtige zijns bevestiging.

Seksualiteit

Seksualiteit is een eventueel gevolg van de voorgaande drie stappen. Je kunt in een relatie direct vanuit contact (eerste stap) naar seks over gaan (vierde stap), dit is gebaseerd op lust gevoelens. Wanneer je deze stappen altijd in die volgorde zou doen, sla je in feite de middelste twee stappen (hechting en intimiteit) over. Dit resulteert erin dat je op de lange duur niet meer een niveau van diepe verbinding zult ervaren.

Altijd weer is de aanraking het begin van de ontwikkeling van seksuele energie. Het belangrijkste kenmerk van een zuivere aanraking is dat het de identiteit bevestigt. Jouw seksualiteit is in feite een geschenk aan de ander. Je bent vrij om te geven, maar je hoeft dat niet. Het is je recht om te experimenteren en je bent de baas over jouw eigen grenzen; Je mag “Nee” zeggen.

Tenslotte

Ik wil met dit artikel inzicht geven in hetgeen haptotherapie te bieden heeft aan mogelijkheden tot ontwikkeling van een relatie. De bedoeling van deze vorm van begeleiden is affectieve communicatie te integreren in het begeleiden van relatieproblematiek van stellen en van de individuele client die worstelt met zijn relatie(s).

Gepubliceerd op

1 mei 2022

Deel dit artikel

Lees meer over haptotherapie en haptonomie of zoek een haptotherapeut bij jou in de buurt.

Wist je dat er veel onderzoek is uitgevoerd op het gebied van haptonomie en haptotherapie ?

 • Wist je dat er veel onderzoek is uitgevoerd op het gebied van haptonomie en haptotherapie ?

  Gerelateerde artikelen